ใกล้ปิดฤดูกาลขึ้นโครงการของบปี 65 ถึงเวลาแล้วที่ต้องชี้แจง #เรือดำน้ำ

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานราชการกำลังทำเรื่องเสนองบประมาณเพื่อของบประมาณปี 2565 ครับ

ดังนั้นสำหรับในกรณีของ #กองทัพเรือ นี่คือช่วงเวลาที่ต้องเสนอโครงการจัดหาเรือดำน้ำ S26T จากจีนลำที่ 2 และ 3 อีกครั้งให้กับรัฐบาล เราจึงอยากกลับมาพูดเรื่องเรือดำน้ำอีกครั้ง

เนื่องจากปีที่ผ่านมา กองทัพเรือถูกตัดงบประมาณในการจ่ายเงินสำหรับเรือดำน้ำจากจีนงวดแรกจำนวนราว 2 พันกว่าล้านบาทไป โดยหลักแล้ว งบประมาณที่ตัดไป รัฐสภานำไปรวมกับงบประมาณที่ตัดจากโครงการอื่นเพื่อทำไปใช้อย่างอื่นที่เห็นสมควร


จริง ๆ แล้วมีประเด็นหนึ่งที่ TAF เสนอ และยังอยากจะเสนอย้ำอีกครั้งก็คือ ในระหว่างนี้ กองทัพเรือควรจะทำความเข้าใจกับประชาชนว่า เหตุใด ในภาวะงบประมาณและเศรษฐกิจเช่นนี้ กองทัพเรือจำเป็นต้องจัดหาเรือดำน้ำ โดยต้องเป็นการทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและทำตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะการมาชี้แจงตอนงบประมาณอยู่ในสภานั้น ถือว่าช้าเกินไปและไม่ทันการ

แม้ TAF จะคัดค้านการจัดหาเรือดำน้ำเมื่อปีก่อน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ แต่เราก็เห็นว่า ยังมีความเข้าใจผิดจำนวนมากเกี่ยวกับเรือดำน้ำ เช่น เรือดำน้ำดำในอ่าวไทยไม่ได้ อ่าวไทยตื้นดำแล้วจะปักขี้เลน เรือดำน้ำไม่มีใครใช้กันแล้วเพราะจะใช้โดรนใต้น้ำ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพเรือสามารถชี้แจงได้ และควรต้องชี้แจง เพราะสิ่งเหล่านี้คือความเข้าใจผิดทั้งสิ้น

และกองทัพเรือควรจะต้องทำความเข้าใจชี้แจงกับประชาชนตั้งแต่เนิ่น ๆ คือตั้งแต่วันนี้ ยาวเรื่อยไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณนี้ อย่าคิดว่า ชี้แจงไปก็ไม่มีใครฟัง หรือทหารเรือพูดไม่เก่ง หรือไม่มีนโยบายจัดหาอาวุธผ่านหน้าหนังสือพิมพ์เพราะ

 1. ถ้าคิดว่าชี้แจงก็ไม่มีใครฟังแล้วเลือกที่จะไม่ชี้แจง ก็จะทำให้สุดท้ายไม่มีใครได้ฟังจริง ๆ เหมือนเป็นการยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่รบ และการที่บอกว่าไม่มีใครฟังนั้น จะทราบได้อย่างไรว่าไม่มีใครฟัง และถึงคนจำนวหนึ่งไม่ฟัง ก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่้พร้อมจะรับข้อมูลที่ถูกต้อง การชี้แจงคือการเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อพิจารณา
 2. ทหารเรือพูดไม่เก่ง ชี้แจงไม่เก่ง ข้อนี้จริง ๆ แก้ไขได้ง่ายมาก คือฝึกทำให้เก่ง ทหารใหม่ นายสิบ นายร้อยที่มาใหม่ ก็ไม่มีใครรบเก่ง เราก็ต้องมาฝึกจนเขารบได้เก่ง ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าทหารเรือพูดไม่เก่ง ก็ต้องพยายามฝึกให้เก่ง หาคนเก่งมาสอน หรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเหล่าทัพอื่นที่เก่งในการชี้แจงก็ได้ เช่น กองทัพบกที่ชี้แจงและทำประชาสัมพันธ์ได้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือเอง
 3. การที่บอกว่ากองทัพเรือไม่มีนโยบายจัดหาอาวุธผ่านหน้าหนังสือพิมพ์นั้น ถือเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาด เพราะไม่ว่าจะซื้ออาวุธแบบใด สมรภูมิแรกที่อาวุธนั้นจะต้องรบคือหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งสิ้น ทุกเหล่าทัพโดนเหมือนกันหมด แต่บางเหล่าทัพทัพเลือกที่จะสู้ด้วยการชี้แจงประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเงินภาษี ซึ่งก็มีหลายโครงการที่ถ้าโครงการดีจริง ประชาชนก็พร้อมจะรับฟังและสนับสนุน แต่กองทัพเรือกลับเลือกไม่สู้ในสมรภูมินี้เลย แต่เลือกพูดกับรัฐบาลและสภาเท่านั้น เหมือนรบผิดสมรภูมิ และสุดท้ายกองทัพเรือก็ต้องพ่ายแพ้แบบปีที่ผ่านมา เพราะรัฐบาลกับรัฐสภาก็ต้องฟังเสียงกดดันจากประชาชนจนต้องถอนการสนับสนุนการซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือในที่สุด

จะดีกว่าหรือไม่ ถ้ากองทัพเรือเลือกที่จะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ โดยเลือกที่จะชี้แจงประชาชนตั้งแต่เนิ่น ๆ และทำต่อเนื่อง เชื่อว่าสุดท้ายแรงกดดันจะน้อยลง หรือถ้าจะทำมากกว่านั้น คือเลือกที่จะไปปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น ให้ประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าความมั่นคง ให้คนไทยได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนมาบ้างเหมือนโครงการของเหล่าทัพอื่นและเหมือนโครงการในอดีตของกองทัพเรือเอง ก็จะยิ่งทำให้เสียงคัดค้านลดลงมากไปอีก

การเริ่มชี้แจงอาจจะชี้แจงด้วยการเปิดเผยข้อมูลว่า เงินจำนวน สองพันกว่าล้านของกองทัพเรือที่ถูกตัดไปเมื่อปีก่อนนั้น รัฐสภาได้นำไปทำโครงการใดบ้าง เพื่อจะแสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือเสียสละแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา และมุ่งชี้แจงในประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรือดำน้ำ และชี้แจงความจำเป็นของการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ทำวนไปแบบนี้เรื่อย ๆ

TAF คิดว่าสุดท้ายชะตากรรมของเรือดำน้ำของกองทัพเรือ แม้จะขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุ แต่หนึ่งในผู้ที่จะกำหนดชะตากรรมก็คือตัวกองทัพเรือเอง และตอนนี้ยังไม่สาย ที่กองทัพเรือจะเริ่มพูดกับประชาชนตั้งแต่วันนี้ ดีกว่าจะรอไปถึงเดือนกรกฎาหรือสิงหา 64 ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น ทุกอย่างก็แทบจะสายไปแล้วครับ

2 thoughts on “ใกล้ปิดฤดูกาลขึ้นโครงการของบปี 65 ถึงเวลาแล้วที่ต้องชี้แจง #เรือดำน้ำ

 1. บทความลักษณะนี้ที่เผยแพร่ใน Internet บางทีก็จะคนบางประเภทที่เข้ามาแสดงความเห็นว่า
  “ยาวไปไม่อ่าน!” หรือ “ฉันต้องรู้ไหม?”
  แล้วพวกเขาก็เผยแพร่สิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ข้อเท็จจริงซ้ำๆและต่อเนื่องต่อไป
  ซึ่งในการพบปะผู้คนนั้น บางครั้งเราอาจะเจอคนบางจำพวกไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือเจรจากันด้วย ‘คำพูด’ ได้
  และผู้เขียนก็เห็นและเจอมากับตัวว่าตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วว่า คนเราสามารถใจร้ายใจดำกับคนที่พวกเขาคิดว่าด้อยค่ากว่าตนเองได้มากแค่ไหน
  ก็คงต้องดูกันต่อไปอีกนานถึงวิบากกรรมของกองทัพเรือไทยกับโครงการจัดหาเรือดำน้ำ
  ที่ผู้เขียนก็พอจะคาดเดาถึงตอนจบได้ว่ายังไงก็ยากมากๆที่กองทัพเรือไทยได้เรือดำน้ำอะไรนี่มา

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.