ทหารไปช่วยน้ำท่วมไม่ผิด แค่บทบาทต้องชัดเจน

เห็นบก.ลายจุด สมบัติ บุญงามอนงค์ ทวิตใน Thread นี้แล้วแอดเห็นด้วยครับ

ยุทโธปกรณ์ กำลังพลอยู่เฉย ๆ ตอนไม่มีศึกสงคราม ก็ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ้ามันใช้ได้ทั้งสองทาง ทั้งการป้องกันประเทศ และการช่วยเหลือภัยพิบัติ ก็ควรใช้งานมันให้คุ้ม #เงินภาษี ที่เอาไปซื้อมาแพง ๆ นอกนั้นก็เป็นเรื่องกำลังพลที่กองทัพมีจำนวนมาก การนำกำลังพลออกมาสนับสนุนถือเป็นเรื่องที่ควรทำด้วยซ้ำ

จริง ๆ แอดคิดว่าถ้า #น้ำท่วม หรือเกิดภัยพิบัติแล้วทหารนั่งกอดยุทโธปกรณ์ไว้เฉย ๆ ไม่ออกมาช่วยอันนี้ควรด่ามากกว่าครับ

เพียงแต่เราต้องเคลียร์บทบาทให้ดี ทหารควรมีหน้าที่แค่สนับสนุนการปฏิบัติ ไม่ใช่นำการปฏิบัติ เพราะถ้าให้ทหารนำ มันคือการทำงานภารกิจรองเป็นภารกิจหลัก เช่นไม่จำเป็นต้องตั้งหน่วยหรือจัดกำลังพลเป็นการเฉพาะสำหรับ #การบรรเทาภัยพิบัติ เพราะจะถือเป็นการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนและเป็นการทำให้ภารกิจรองไปเบียดบังภารกิจหลัก นั่นคือการป้องกันประเทศ ดังนั้นควรใช้โครงสร้าง กำลังพล และยุทโธปรณ์เดิม แต่ถ้าเกิดเหตุ ก็ประยุกต์ใช้เพื่อมาสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย โดยอาจจะเขียนแผนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ การจัดหน่วย สายการบังคับบัญชา การใช้กำลัง จะออกมาในรูปแบบใด เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว

และตามระเบียบราชการ ทหารไม่สามารถประสานและสั่งการไปยังหน่วยงานอื่นได้ ผู้ที่ควรจะนำการบรรเทาสาธารณภัยควรเป็น #กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ #ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยราชการทุกหน่วยภายในจังหวัด ทหารทำหน้าที่แค่สนับสนุนตามคำสั่งก็พอ ตามแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศครับ

ปล. ภาพขอขอบคุณ #กองทัพบก ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.