น้ำท่วมที่จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันกินบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและระบบเศรษฐกิจค่อนข้างมาก และทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ออกให้ความช่วยเหลือในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยหลายทีม คลิปนี้เรานำภาพอุปกรณ์/ยุทโธปกรณ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ และกองทัพบก ที่นำมาใช้ในภารกิจกู้ภัยเมืองคอนในครั้งนี้ พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์/ยุทโธปกรณ์แบบนั้น ๆ ในคลิปนี้ครับ