กองทัพบกแถลงว่าผู้บัญชาการทหารบกได้ให้กองกำลังชายแดนของกองทัพบก ดำเนินการตามแนวทางการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) อย่างเข้มงวด เนื่องจากช่วงนี้โควิดระบาดมากในประเทศเพื่อนบ้าน และมีการลับลอบเข้าเมืองอยู่บ่อย ๆ ซึ่งทำให้เกิดการนำเข้าโรคมาอีกรอบอย่างที่ปรากฎไปในเชียงใหม่และเชียงรายครับ

โดยเน้นที่การลาดตระเวน การวางกำลังเพื่อเฝ้าตรวจและสกัดกั้น การวางเครื่องกีดขวาง การใช้เครื่องมือพิเศษ การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น การตั้งจุดตรวจ ที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และขอความร่วมมือกับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศในพื้นที่ชายแดนว่าขณะนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องใช้การเดินทางผ่านช่องทางหลักและเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรอง COVID-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ลดขั้นตอนการดำเนินการ และจะอำนวยความสะดวกให้อย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพภาพของประเทศ

อย่างที่เราทราบกันดีก็คือ ชายแดนไทยมีระยะทางยาวมาก ๆ การดูแลแม้จะเต็มที่แค่ไหน ก็ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราคนไทยต้องช่วย ๆ กันเป็นหูเป็นตาครับ เจอใครหนีกักตัวหรือเข้าเมืองผิดกฎหมายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่เพื่อใคร เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัวท่านเองเป็นลำดับแรกครับ