กองทัพอากาศสนับสนุน UAV ตรวจการณ์ชายแดนกันโควิด-19

มีรายงานข่าวว่ากองบัญชาการกองทัพไทยได้สั่งการให้กองทัพอากาศสนับสนุนอากาศยานไร้นักบินเพื่อบินตรวจพื้นที่ชายแดน ป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองและละเมิดมาตรการกักตัวจากประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังมีปัญหาโควิด-19 ระบาดอยู่ในขณะนี้

โดยกองทัพอากาศได้เตรียมอากาศยานไร้นักบินทั้งสองแบบของตนเอง Aerostar ซึ่งจัดหาจากบริษํท Aeronautics ประเทศอิสราเอลและ U-1 ซึ่งจัดหาจากบริษัท R V Connex ประเทศไทย ซึ่งมีขีดความสามารถในการตรวจการณ์ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ในปัจจุบัน กองทัพอากาศมี UAV ประจำการที่ฝูงบิน 404 และจัดตั้งกองบิน 3 วัฒนานครเพื่อเป็นกองบินสำหรับ UAV โดยเฉพาะ โดยมีฝูงบิน 301 เป็นฝูงบินสำหรับฝึกการใช้งาน UAV ที่ใช้งาน U-1

นอกจาก UAV ทั้งสองแบบแล้ว กองทัพอากาศยังจัดหา UAV แบบ Dominator จาก Aeronautics ซึ่งเป็นการปรับปรุงเครื่องบินแบบ Diamond DA42 Twin Star ที่มีนักบินให้เป็น MALE UAV (บินที่ความสูงปานกลาง ระยะเวลาบินนาน) และกองทัพอากาศก็มี DA42 ใช้งานอยู่แล้ว โดยประจำการที่ฝูงบิน 404 ร่วมกับ Aerostar

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.