กองทัพอากาศรับมอบเครื่องบินแบบ Airbus A320 และเครื่องบินฝึกแบบ DA40NG

วันนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีรับมอบและบรรจุเครื่องบินสองแบบเข้าประจำการ คือเครื่องบินแบบ Airbus A320 ซึ่งจะบรรจุประจำการที่ฝูงบิน 602 กองบิน 6 ดอนเมือง และเครื่องบินฝึกแบบ DA40NG จำนวน 8 เครื่อง ที่จะบรรจุเข้าประจำการที่ฝูงบิน 604 กองบิน 6 ดอนเมือง เช่นกัน

A320 ถูกกำหนดชื่อให้เป็นเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 18 ก ซึ่งกองทัพอากาศได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อปีงบประมาณ 2561 ให้ดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบส่งกำลังบำรุง การฝึกอบรม และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นการทดแทนอากาศยานเดิมที่มีแผนการปลดประจำการ ในภารกิจการสนับสนุนภารกิจลำเลียงทางอากาศสำหรับการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่การรบ ได้แก่ การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การอพยพคนไทยในต่างแดน และการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ โดยกองทัพอากาศกล่าวว่ากองทัพอากาศจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจซึ่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นตามภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญทุกระดับ อาทิ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล

ในส่วนของเครื่องบินฝึก DA40NG ซึ่งกองทัพอากาศกำหนดชื่อให้เป็นเครื่องบินฝึกแบบที่ 21 นั้น เป็นไปเพื่อใช้สำหรับการฝึกบินที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีในการบินปัจจุบัน โดยมีระบบควบคุมการบิน และระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย ทำให้บุคลากรของกองทัพอากาศมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติกับอากาศยานที่สมรรถนะสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังทดแทนเครื่องบินแบบ CT-4A ที่เคยประจำการที่ฝูงบิน 604 ซึ่งเป็นฝูงบินสำหรับฝึกนักบินพลเรือนอีกด้วย

พิธีในวันนี้ไม่ได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพแต่อย่างใด โดยภาพทั้งหมดขอขอบคุณกองทัพอากาศครับ

โพสใน Facebook ของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.