Inside VIHOK 05 เปิดภาพพื้นที่ภายในของวิหก05 อากาศยานสำหรับบุคคลสำคัญของประเทศไทย

แม้ว่าจะมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าภาพและข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในโซเชียล เกี่ยวกับรูปแบบการตกแต่งภายในของอากาศยานลำเลียงแบบแอร์บัส เอซีเจ320 ( Airbus ACJ320) ของ #กองทัพอากาศ มีการตกแต่งภายในที่หรูหราเกินความจำเป็นนั้นเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ เนื่องจากภาพการตกแต่งภายใน อันปรากฏภาพเตียงนอน ห้องอาบน้ำ และ เคาท์เตอร์เครื่องดื่มนั้นเป็นการนำภาพจากแคทตาล็อคของบริษัทผู้ผลิตเพื่อใช้ในการตกแต่งภายในตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งไม่ใช่ภาพของเครื่องที่กองทัพอากาศจัดหาเข้าประจำการ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นนี้ต่อสาธารณะ ในพิธีรับมอบเครื่องบินแอร์บัสลำนี้เข้าประจำการเป็นเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 15 ก ในวันนี้ กองทัพอากาศจึงเปิดให้มีการบันทึกภาพภายในเพื่อแสดงรูปแบบการตกแต่งภายในที่แท้จริงของอากาศยานลำนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภาพเหล่านี้อย่างเป็นทางการของอากาศยานที่จัดหามาเพื่อภารกิจอากาศยานของบุคคลสำคัญแห่งรัฐ (Head of State aircraft ) ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่กองทัพอากาศให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

การเป็นอากาศยานสำหรับบุคคลสำคัญของประเทศ ทำให้อากาศยานในชั้นนี้จึงอยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด อันรวมไปถึงการเข้าถึงตัวอากาศยานจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอน แม้แต่วันนี้ที่การเปิดโอกาสให้ได้เข้าถึงภายในแอร์บัส เอ320 แต่การทำงานก็ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งรับการบรรยายสรุป และอยู่ในการดูแลจากเจ้าหน้าที่ตลอดการทำงานเช่นกัน

อากาศยานแห่งรัฐ มีภารกิจรองรับงานสำหรับประมุขของประเทศ, ผู้นำรัฐบาล หรือ บุคคลสำคัญที่มีสถานะเทียบเท่า การจัดวางภายในจึงมีรูปแบบที่แตกต่างจากการวางผังของเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินทั่วไป ไม่เน้นการจัดวางที่นั่งตามจำนวนผู้โดยสารให้มากที่สุด แต่จะเน้นพื้นที่สำหรับการรองรับคณะทีมงานผู้ติดตาม และคณะทำงานของบุคคลสำคัญในแต่ละชุด มีการแบ่งพื้นที่ภายในต่างๆอย่างชัดเจน เพื่อรองรับบุคลาการของส่วนต่างๆในเที่ยวบินนั้น ทั้งการควบคุมการปฏิบัติงานในเที่ยวบิน ส่วนรักษาความปลอดภัย และ คณะติดตามบุคคลสำคัญ

การขึ้นชมภายในวันนี้ เริ่มจากการสาธิตการใช้บันไดประจำเครื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบที่แต่งต่างจากเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไป หากสนามบินปลายทางประสบปัญหาที่ไม่สามารถใช้งานรถบันไดของสนามบินได้ ก็สามารถกางบันไดนี้ออกมาเพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และในห้วงเวลาที่ประเทศไทยยังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส #โควิด19 นอกเหนือไปจากการตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ของกองบิน6แล้ว ก่อนขึ้นไปภายในเครื่องต้องใช้เจลทำความสะอาดที่มือทุกคน

เมื่อขึ้นไปด้านบนโซนแรกที่จะได้พบคือ พื้นที่ส่วนปฏิบัติงานผู้อำนวยการส่วนการเดินทาง หรือ Flight director ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งการสูงสุดเพื่อการดูแลความเรียบร้อยของเที่ยวบินนั้น ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ จึงเป็นหน้าที่ของนายทหารนักบินระดับสูง ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานถูกคัดเลือกมาทำหน้าที่นี้ จึงมีพื้นที่เฉพาะตัวในจุดที่ใกล้ประตูทางเข้าออกมากที่สุด สามารถเข้าออกตัวอากาศยาน และ ประสานงานกับทีมนักบินได้อย่างรวดเร็ว

ตรงข้ามกับเคบินของผู้อำนวยการเที่ยวบิน เป็นที่นั่งของชุดสนับสนุนบุคคลสำคัญของแต่ละคณะ จำนวน 3 ที่ เพื่ออยู่ใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลสำคัญ ถัดจากพื้นที่ส่วนนี้จึงเป็นพื้นที่ของบุคคลสำคัญ อันเป็นเก้าอี้บนอากาศยาน จำนวน 2 ชุด ที่ตกแต่งอย่างเรียบง่าย หาเป็นการถวายงานสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ จึงจะมีการหุ้มผ้ากัมมะหยีที่มีลายปักสัญลักษณ์ประจำพระองค์ โดยพื้นที่ส่วนนี้ยังเป็นพื้นที่ไม่มีการบันทึกภาพเพียงจุดเดียวในเคบิ้นส่วนโดยสารเท่านั้น

ส่วนถัดมาเป็นพื้นที่สำหรับบุคคลสำคัญทั้งของรัฐบาลและกองทัพ จำนวน 6 ที่นั่ง อันเป็นจุดที่มีความกว้างมากที่สุด บนตัวเครื่อง เนื่องจากมีชุดโต๊ะที่สามารถปรับกางอออกเพื่อเปลี่ยนเป็นห้องปฏิบัติงานกลางอากาศได้อย่างรวดเร็ว โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารจากอากาศสู่หน่วยปฏิบัติงานภาคพื้นได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็น โดยพื้นที่ส่วนนี้คือส่วนที่ถูกระบุว่าเป็นจุดวางเตียงนอนขนาดใหญ่ที่มีการเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันนั่นเอง

ต่อมาเป็นพื้นที่ห้องน้ำด้านหน้า ที่มีขนาดที่กว้างกว่าขนาดของห้องน้ำของสายการบินทั่วไปเล็กน้อย เป็นจุดกั้นส่วนสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะผู้ติดตามบุคคลสำคัญ มีการจัดแถวที่นั่งแบบ 2-2 จำนวน 8 ที่นั่ง จากนั้นจึงเป็นส่วนของคณะผู้ติดตามในฝ่ายปฏิบัติงานที่จัดที่นั่งแบบ 3-3 จำนวน 54 ที่นั่ง หากไม่มีภารกิจสำหรับบุคคลสำคัญ พื้นที่ส่วนนี้สามารถปรับเปลี่ยนรับผู้โดยสารในยามฉุกเฉินได้

จากภาพที่ปรากฏนี้คงเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างชัดเจน ว่าสิ่งที่กองทัพอากาศ คำนึงมากกว่าความหรูหรา คือความปลอดภัยขั้นสูงสุดของทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จาก รูปแบบการตกแต่งภายใน ที่เน้นความเรียบง่าย ในโทนสีครีมเบจ ไม่มีแม้แต่อุปกรณ์ความบันเทิงบนที่ยวบิน (IFE/ In Flight Entertainment) แบบที่สามารถพบในสายการบินระหว่างประเทศทั่วไป มีเพียงจอแสดงสถานการณ์การบินขนาดใหญ่ตามโซนที่นั่งต่าง ๆ เท่านั้น รูปแบบของเก้าอี้ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ล้วนเป็นตามแบบมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินทั่วไป

ที่ผ่านมาอากาศยานสำหรับบุคคลสำคัญของกองทัพอากาศ ภายใต้การปฏิบัติงานของฝูงบิน 602 กองบิน 6 นามเรียกขาน “วิหก” ได้ทำการบินในภารกิจสำคัญมากมายหลายเที่ยวบิน ทั้งการเป็นอากาศยานราชพาหนะ เพื่อการเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ไปจนถึงพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศทุกพระองค์ด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติตลอดมา ทำหน้าที่เป็นพาหนะของผู้นำประเทศ ผู้นำกองทัพในการปฏิบัติภารกิจทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเสริมการทำงานของคณะองคมนตรีและผู้แทนพระองค์ในการบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนมาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก กองทัพอากาศจึงพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชน ดังภาพและข้อมูลที่ปรากฏนี้

คณะทำงาน ThaiArmedForce.com ขอขอบคุณ

-พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

-กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

-ฝูงบิน 602 และฝูงบิน 603 กองบิน 6 ฐานทัพอากาศดอนเมือง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.