ผู้บัญชาการทหารอากาศเผยว่า กองทัพอากาศจะเปิดโครงการจัดหาเครื่องบินลำเลียงทดแทนในปี 2665 นี้ เน้นเลือกแบบเครื่องที่คุ้นเคยอยู่แล้ว

ภายในพิธีเปิดการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศประจำปี 2564 นี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศและความพร้อมของกองทัพอากาศ

“ปกติกองทัพอากาศมีการซ้อมอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้ใช้อาวุธจริง วันนี้เป็นการใช้อาวุธจริง เป็นการทดสอบความพร้อมของกำลังรบทางอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน นักบิน เจ้าหน้าที่ และอาวุธต่าง ๆ และมีการซ้อมของหน่วยภาคพื้นและหน่วยป้องกันภัยทางอากาศด้วย วันนี้เป็นการทดสอบจริงและจะมีการแข่งขันกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทางทหารและการช่วยเหลือประชาชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ”

ต่อข้อถามของแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศนั้น ผู้บัญชาการทหารยังยืนยันว่าจะดำเนินการตามแนวทาง Purchase and Development ซึ่งเป็นการจัดหาและพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศควบคู่กันไป

“ตอนนี้กองทัพอากาศก็มียุทโธปกรณ์ใหม่เข้ามา และมีโครงการ Purchase and Development ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยใช้คนของกองทัพอากาศเองร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างงานในประเทศ ซึ่งเราดำเนินการอยู่ ตอนนี้เราทำ F-5, Alphajet, Au-23 และมีโครงการต่อ ๆ ไปซึ่งเราจะดำเนินการ เทคโนโลยีบางอย่างต้องค่อย ๆ ถ่ายทอดและให้คนของเราค่อย ๆ เรียนรู้”

ในฐานะที่ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นนักบินเครื่องบินลำเลียงมาก่อน TAF จึงสอบถามถึงโครงการจัดหาเครื่องบินลำเลียงทดแทน C-130H ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 40 ปีแล้ว โดยผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันว่าจะมีการพิจารณาอากาศยานทดแทน

“ส่วนการจัดซื้อจัดหานั้นจะดำเนินการตามสมุดปกขาวซึ่งมีการปรับปรุงไปในปีงบประมาณ 2563 โดยจะต้องดูภัยคุกคามที่เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และเน้นมิติด้านอวกาศด้วย”

“ตอนนี้มีโครงการปรับปรุงห้องนักบินซึ่งค่อนข้างเก่า และในปี 2565 ก็มีโครงการจัดซื้อเครื่องบินเพิ่มเติมเพื่อทดแทนของเก่า เป็นไปตามสมุดปกขาว

เครื่องบินที่จะซื้อทดแทนจะเน้นแบบเครื่องที่ใกล้เคียงกันเพื่อเน้นที่ความเข้ากันได้ของอากาศยานหรือ Commonality ซึ่งดูแลง่าย รักษาง่าย นักบินคุ้นเคย มีสายส่งกำลังบำรุงอยู่แล้ว สามารถซ่อมได้ง่าย ถ้าไปเลือกเครื่องแบบอื่นก็จะทำให้ต้องเปิดสายการซ่อมบำรุงอีกซึ่งค่อนข้างลำบาก”

ทำให้ค่อนข้างเป็นที่แน่นอนว่ากองทัพอากาศน่าจะเลือกเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130J ไว้เป็นตัวเลือกแรกสำหรับโครงการจัดหาเครื่องบินลำเลียงทดแทน C-130H ดังกล่าว

ตามข้อมูลในสมุดปกขาวของกองทัพอากาศนั้น โครงการจัดหาเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีขนาดหนัทดแทน C-130H จะแบ่งเป็น 3 ระยะในปี 2565 2567 และ 2569 ซึ่งเป็นการจัดหาระยะละ 4 ลำ ทดแทน C-130H ที่ใช้งานมากว่า 40 ปีจำนวน 12 ลำ และต้องติดตั้ง Link-T ซึ่งเป็นระบบ Datalink ที่กองทัพอากาศพัฒนาขึ้นเองได้ด้วย