เว็บไซต์ scramble.nl เผยแพร่ภาพจากสปอตเตอร์ชาวเยอรมันที่ถ่ายภาพเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลแบบ Do228-212 ของกองทัพเรือไทยจำนวน 2 ลำ (ทะเบียน 1112 และ 1114) ที่สนามบิน Oberpfaffenhofen ในแคว้นบาวาเรีย ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการบินของเยอรมัน และเป็นที่ตั้งของ Dornier Luftfahrt GmbH

คาดว่า Do228 ทั้งสองลำจำทำการปรับปรุงเป็นมาตรฐาน Do228NG ซึ่งเป็นการปรับปรุงห้องนักบินให้เป็นแบบ Glass cockpit ปรับปรุงเครื่องยนต์ Garrett TPE331-10 ให้ติดตั้งใบพัดแบบ 5 กลีบเพื่อลดเสียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบิน แต่ังไม่แน่ชัดว่าจะมีการปรับปรุงระบบเรดาร์และระบบตรวจการณ์หรือไม่

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่า กองทัพเรือจะทำการปรับปรุงเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลแบบ Do228 เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิในการใช้งาน แต่โครงการถูกเลื่อนเรื่อยมา ซึ่งคาดว่าการปรับปรุงในครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณในการเริ่มโครงการปรับปรุงอีกครั้ง

ภาพขอขอบคุณ Spottervito จากเว็บไซต์ scramble.nl