กองทัพอากาศจัดหาโดรนติดอาวุธ RTAF U1-M

กรมยุทธการทหารอากาศ กองทัพอากาศ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ในโครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ-จัดจ้างผลิตอากาศยานไร้นักบินติดอาวุธของกองทัพอากาศแบบ RTAF U1-M จำนวน 3 เครื่อง พร้อมระบบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการฝึกบิน การฝึกเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค การถ่ายทอดเทคโนโลยี อะไหล่ขั้นต้น และคู่มือการใช้งาน วงเงินงบประมาณ 450 ล้านบาท โดยคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนนี้

ที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้ว่าจ้างบริษัท R V Connex ในการผลิตอากาศยานไร้นักบินแบบ RTAF U1 เข้าประจำการจำนวน 17 ลำ ซึ่งเป็นอากาศยานไร้นักบินแบบแรกที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทยและประสบความสำเร็จในการเข้าประจำการในกองทัพไทย โดยปัจจุบันประจำการในกองบิน 3 วัฒนานครที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อเป็นกองบินอากาศยานไร้นักบินโดยเฉพาะ

ในปี 2563 ที่ผ่านมา กองทัพอากาศและ R V Connex ได้ดำเนินการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบินติดอาวุธ โดยมีพื้นฐานมาจากอากาศยานไร้นักบินแบบ RTAF U1 การประกาศจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้น่าจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จจนสามารถทำการผลิตได้

Sky Scout-X ของ R V Connex ติดตั้งระเบิด FLMM ของ Thales

ตามแผนงานแล้ว กองทัพอากาศมีโครงการในการปรับปรุงให้อากาศยานไร้นักบินแบบ RTAF U1 ที่มีพื้นฐานมาจากอากาศยานไร้นักบินแบบ Sky Scout ที่พัฒนาโดยบริษัท R V Connex ให้สามารถติดอาวุธได้ ซึ่งในงาน Defense and Security 2019 นั้น R V Connex ได้จัดแสดงอากาศยานไร้นักบินแบบ Sky Scout-X ที่ติดตั้งระเบิดนำวิถีแบบ FFLMM (Fury) ที่พัฒนามาจากจรวดนำวิถีแบบ LMM (Martlet) ของ Thales ซึ่งคาดว่าจะเป็นต้นแบบสำหรับการผลิต RTAF U1-M ต่อไป โดยการพัฒนานั้นดำเนินการในประเทศไทยทั้งหมด

เมื่อเข้าประจำการ RTAF U1-M จะเป็นอากาศยานไร้นักบินติดอาวุธแบบแรกของกองทัพไทย และอาจมีการจัดหาเพิ่มเติมอีก 6 ลำในปีงบประมาณต่อไป รวมถึงจัดหารุ่นติดอาวุธที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อทดแทน RTAF U1 ในอนาคต ซึ่งจะทำให้กองทัพอากาศมีอากาศยานไร้นักบินติดอาวุธประจำการจำนวน 2 ฝูงภายในไม่เกิน 10 ปีนับจากนี้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

ขอบคุณสมาชิก TAF คุณนฐนรรค์ มีจั่นเพ็ชร์ ที่แจ้งข้อมูลครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.