รัฐมนตรีการข่าวหญิงคนแรกเตรียมรับตำแหน่ง

วุฒิสภาสหรัฐลงมติรับรอง Avril Haines ให้เป็นรัฐมนตรีการข่าวหญิงคนแรกของสหรัฐ ซึ่งจะดูแลหน่วยข่าวกรองในกำกับ 18 หน่วย

ตำแหน่งนี้เทียบกับประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพก็เหมือนกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านการข่าวโดยเฉพาะนั่นเอง

Avril Haines เป็นชาาวอเมริกันเชื้อสายยิวที่มีอาชีพเป็นทนายและเสมียนศาลอุทธรณ์ภาค 6 มาก่อนที่จะย้ายไปทำงานเป็นที่ปรึษากฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐทั้งในสำนักงานสนธิสัญญาระหว่างประเทศและสำนักงานกิจการทหารการเมือง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาของกรรมาธิการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐ ก่อนที่จะย้ายมาเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีในสมัยประธานาธิบดี Obama ซึ่งต่อมาได้เสนอชื่อเธอให้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA

ในสมัยที่เธอเป็นรองผู้อำนวยการ CIA นั้น เธอรับหน้าที่ประเมินเป้าหมายของอากาศยานไร้นักบินหรือโดรนของสหรัฐว่าเป้าหมายที่จะโจมตีหรือสังหารนั้นมีความเหมาะสมและถูกกฎหมายหรือไม่ รวมถึงวางกรอบกฎหมายในการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายผู้ก่อการร้ายในโซมาเลีย เยเมน และปากีสถาน ซึ่งก็ยังมีรายงานพลเรือนถูกสังหารอยู่เช่นเดิม นอกจากนั้นเธอยังออกแบบยุทธศาสตร์การฝึกทางทหารที่เน้นการซ้อมรบเพื่อมุ่งเป้าหมายในการสังหารผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกด้วย

Avril Haines

ในฐานะรัฐมนตรีการข่าวของรัฐบาล Biden เธอจะรับหน้าที่ดูแลและกำกับหน่วยข่าวกรองทั้งหมดของสหรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามคำสั่งประธานาธิบดี Bush หลังจากที่ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐในเหตุการณ์ 911 และผลการสอบสวนพบว่าการข่าวของสหรัฐกระจัดกระจายและไม่ได้ทำงานประสานกัน โดยหลังจากนี้ หน่วยงานข่าวทั้งในกองทัพและรัฐบาลต้องขึ้นตรงกับรัฐมนตรีการข่าวทั้งหมด

หน้าที่ของ Avril Haines ในแต่ละวันจะเป็นการจัดทำรายงานสรุปการข่าวในระดับลับที่สุดเพื่อเสนอต่อประธานาธิบดีและบุคคลที่ประธานาธิบดีกำหนดในทุกเช้า และควบคุมและอำนวยการสำนักงานข่าวกรองสหรัฐหรือ CIA สำนักงานการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองของกระทรวงพลังงานหรือ OICI สำนักงานข่าวกรองด้านการเงินของการก่อการร้ายของกระทรวงการคลังหรือ TFI ฝ่ายข่าวกรองหรือ IB และสำนักงานข่าวกรองความมั่นคงแห่งชาติหรือ ONSI ของกระทรวงยุติธรรม สำนักงานข่าวกรองและการวิเคราะห์หรือ I&A และหน่วยข่าวกรองของหน่วยยามฝั่งสหรัฐหรือ CGI ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ องค์การข่าวกรองและการวิจัยของกระทรวงการต่างประเทศหรือ INR และหน่วยข่าวกรองทุกหน่วยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐคือ สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA สำนักงานการลาดตระเวนหาข่าวแห่งชาติหรือ NRO สำนักงานการข่าวทางทหารแห่งชาติหรือ DIA หน่วยข่าวกรองทางทหารหรือ MIC สำนักงานข่าวกรองข้อมูลภูมิศาสตร์แห่งชาติหรือ NGA สำนักงานข่าวกรองทหารเรือหรือ ONI สำนักงานข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวนของกองทัพอากาศหรือ USAF ISR และ ฝ่ายข่าาวกรองของนาวิกโยธินหรือ MCI ซึ่งทั้งหมดจะขึ้นตรงต่อ Avril Haines ทั้งสิ้น

หน่วยข่าวกรองทั้ง 18 หน่วยของสหรัฐ

นอกจากนั้นเธอยังมีหน้าที่ให้คำปรึกษากับประธานาธิบดีในด้านการข่าวตามที่ร้องขอ ซึ่งเธอกล่าวว่าเธอยินดีที่จะพูดตามความจริงแม้จะไม่ถูกใจประธานาธิบดีก็ตาม ซึ่งถือเป็นการกลับทิศนโยบายสมัยประธานาธิบดี Trump ที่รัฐมนตรีมักไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็นคัดค้านเนื่องจากผู้ที่เห็นขัดแย้งกับประธานาธิบดีมักถูกปลดออกจากตำแหน่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.