กองทัพอวกาศสหรัฐ หรือ US Space Force มรดกของทรัมป์ กับก้าวสำคัญในการควบคุมอวกาศของกองทัพสหรัฐ

Semper Supra เป็นภาษาลาตินแปลว่า Always Above นี่เป็นคำขวัญประจำกองทัพใหม่ล่าสุดของสหรัฐคือ #กองทัพอวกาศ หรือ United States Space Force ซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2019 โดยประธานาธิบดี #ทรัมป์ และนี่จะเป็นมรดกชิ้นสำคัญของทรัมป์และรัฐบาลของทรัมป์ แต่กองทัพอวกาศนั้นไม่ได้เริ่มต้นมาจากศูนย์ แต่เป็นการรับโอนภารกิจและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจาก #กองทัพอากาศ และแต่งตั้งขึ้นให้มีสถานะเป็นกองทัพที่แยกตัวออกมา เทียบเท่ากับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศสหรัฐ แต่ยังขึ้นการบังคับบัญชากับทบวงทหารอากาศ และอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศเช่นเดิม

ปัจจุบัน กองทัพอวกาศกำลังอยู่ในระหว่างการสร้างตัวตนหรือ Identity ของตัวเองเช่น การออกแบบโลโก้ของเหล่า การตั้งชื่อเรียกกำลังพลในกองทัพอวกาศว่า #Guardian หรือผู้พิทักษ์ และสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ เช่นหน่วยส่งจรวดขนาดเล็กนั้นเรียกตัวเองว่า Space Cowboy และสวมหมวกคาวบอยสีขาวในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น

ในฐานะเหล่าทัพที่มีกำลังพลน้อยที่สุด โดยในปัจจุบันมีกำลังพลแล้วราว 2500 นาย และจะรับโอนกำลังพลอีก 13,500 นายให้เสร็จสิ้นภายในปี 2022 ตำแหน่งสูงสุดของกองทัพอวกาศคือผู้บัญชาการการปฏิบัติการอวกาศ ซึ่งเทียบเทียบเสนาธิการกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศของสหรัฐ หรือเทียบเคียงได้กับผู้บัญชาการทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศของไทย โดยผู้บัญชาการการปฏิบัติการอวกาศจะเป็นสมาชิกของคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐซึ่งเทียบเท่ากองบัญชาการกองทัพไทยของไทยนั่นเอง


กองทัพอวกาศแบ่งออกเป็นสามกองบัญชาการสนามคือ Space Operations Command (SpOC), Space Systems Command (SSC), และ Space Training and Readiness Command (STARCOM) โดยหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการสนามคือเดลต้า ซึ่งคล้ามกรมหรือกองบินของกองทัพบกและกองทัพอากาศ และมีหน่วยย่อยคือฝูงบิน

Space Operations Command เป็นหน่วยใช้กำลังของกองทัพอวกาศ โดยถ่ายโอนกองทัพอากาศที่ 14 ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบกิจการอวกาศอยู่แล้วเข้ามาเป็น Space Operations Command ในแคลิฟอเนียร์

Space Systems Command จะเป็นหน่วยเตรียมกำลังซึ่งจะรับหน้าที่พัฒนา จัดหา และวางกำลังระบบอาวุธที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ รวมถึงการพัฒนาและการรักษาอุปกรณ์และวงโคจรของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรับโอนมาจากศูนย์การระบบอวกาศและขีปนาวุธของกองทัพอากาศสหรัฐหรือ Space and Missile Systems Center ในลอส แองเจลลิส

สุดท้ายคือ Space Training and Readiness Command ซึ่งจะเป็นหน่วยฝึกศึกษาเพื่อเตรียมกำลังพลให้กับกองทัพอวกาศ

The chief of space operations for the U.S. Space Force displays the service’s uniform nametapes in the Pentagon Jan. 17 in Arlington, Virginia. The Space Force is the sixth branch of service that was established during the signing of the National Defense Authorization Act on Dec. 20, 2019. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Robert Barnett)

สำหรับการวางกำลังและหน่วยใช้กำลังที่น่าสนใจภายใต้ Space Operations Command นั้นประกอบไปด้วย 9 เดลต้าคือ

 • เดลต้า 1 Space Training and Readiness Delta เป็นหน่วยฝึกศึกษาเพื่อรองรับการปรับขึ้นไปเป็น Space Training and Readiness Command ในปีนี้
 • เดลต้า 2 Space Domain Awareness เป็นส่วนใช้กำลังเพื่อขัดขวางการโจมตีจากอวกาศสู่อวกาศและอวกาศสู่พื้นโลก ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Peterson ในโคโลราโด
 • เดลต้า 3 Space Electronic Warfare เป็นส่วนใช้กำลังสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษาการครอบครองอวกาศและรักษาสภาพในการปฏิบัติการในอวกาศ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Peterson ในโคโลราโด
 • เดลต้า 4 Missile Warning ทำหน้าที่แจ้งเตือนสหรัฐและพันธมิตรจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่าง ๆ โดยใช้งานเครือข่ายดาวเทียมตรวจการณ์อินฟาเรด (Overhead Persistent Infrare: OPIR) สามเครือข่าย และระบบเรดาร์ภาคพื้นดินสองชนิด นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ชี้เป้าและให้คำแนะนำด้านการข่าวอวกาศกับหน่วยงานอื่น ๆ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Buckley ในโคโลราโด
 • เดลต้า 5 Command and Control ทำหน้าที่ควบคุมและบังคับบัญชา (C2) กองทัพอวกาศในสนามรบและทั่วโลก ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Vandenberg ในแคลิฟอร์เนีย
 • เดลต้า 6 Cyberspace Operations ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับเครือข่ายการควบคุมดาวเทียมของกองทัพอากาศสหรัฐ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Schriever ในโคโลราโด
 • เดลต้า 7 Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance ทำหน้าที่การข่าว เฝ้าตรวจ และลาดตระเวนหรือ ISR จากอวกาศและบนอวกาศเพื่อชี้เป้าและวิเคราะห์เป้าบนอวกาศด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ต่าง ๆ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Peterson ในโคโลราโด
 • เดลต้า 8 Satellite Communication/Navigation Warfare ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายดาวเทียมนำร่องหรือ GPS ของสหรัฐที่ทั่วโลกใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Schriever ในโคโลราโด
 • เดลต้า 9 Orbital Warfare ทำการรบบนวงโคจรและรักษาวงโคจรที่เป็นสมบัติของสหรัฐ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Schriever ในโคโลราโด

นอกจากนี้ยังมีหน่วยระดับเดลต้าอีกสองหน่วยคือ

 • กองบินอวกาศที่ 30 ทำหน้าที่ดูแลการปล่อยจรวดทั้งหมดจากฝั่งตะวันตกของสหรัฐ ซึ่งดูแลทั้งการปล่อยจรวดของกองทัพอวกาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม NASA และการปล่อยจรวดของบริษัทเอกชน นอกจากนั้นยังรับหน้าที่ทดสอบและประเมินค่าขีปนาวุธข้ามทวีปให้กับกองทัพอากาศสหรัฐอีกด้วย ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Vandenberg ในแคลิฟอร์เนีย
 • กองบินอวกาศที่ 40 ทำหน้าที่ดูแลการปล่อยจรวดทั้งหมดจากฝั่งตะวันออกของสหรัฐ ซึ่งดูแลทั้งการปล่อยจรวดของกองทัพอวกาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม NASA และการปล่อยจรวดของบริษัทเอกชน และดูแลสถานีกองทัพอวกาศที่แหลม Canaveral ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Patrick ในฟลอริดา

ซึ่งจะสังเกตุได้ว่า อาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนมากของกองทัพอวกาศของสหรัฐคือ #ดาวเทียม นั่นเอง ทั้งดาวเทียมสอดแนม ดาวเทียมนำร่อง ดาวเทียมสื่อสาร และดาวเทียมตรวจการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น ภาพของกองทัพอวกาศสหรัฐจะเป็นการดูแลระบบดาวเทียมให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ทำการหาข่าวและแจ้งเตือน รวมถึงรับมือหรือโจมตีภัยคุกคามจากขีปนาวุธข้ามทวีปต่าง ๆ ที่มักจะถูกยิงขึ้นสู่อวกาศก่อนที่จะตกลงมายังเป้าหมายในพื้นโลก หรือการใช้ดาวเทียมหรือวัตถุต่าง ๆ โจมตีจากห้วงอวกาศ ซึ่งยังห่างไกลจากภาพในจินตนาการที่มีนักบินอวกาศขับยานอวกาศไล่ยิงกันด้วยปืนเลเซอร์มากนักครับ

GPS Block III

โดยแผนงานที่สำคัญของกองทัพอวกาศในปีนี้ก็คือการจัดหาระบบ Counterspace systems หรือระบบที่จะต่อต้านภัยคุกคามจากอวกาศเช่น จรวดทำลายดาวเทียม ขีปนาวุธข้ามทวีป หรือวัตถุที่ยิงจากอวกาศต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีการลงทุนจัดหาจรวดนำส่ง (Launch Vehicle) เพื่อรักษาขีดความสามารถให้สหรัฐสามารถบินขึ้นสู่อวกาศได้ตลอดเวลา รวมถึงการปรับปรุงดาวเทียม GPS และยิงดาวเทียม GPS เพิ่มเติมเพื่อทดแทนดาวเทียมชุดเก่าที่ปลดระหว่างไปแล้วอีกด้วย

ในฐานะกองทัพแรก ๆ ของโลกที่มีกองทัพอวกาศแยกออกมาต่างหาก กองทัพอวกาศสหรัฐน่าจะเป็นโมเดลที่น่าสนใจและถูกนำไปปรับใช้ทั่วโลก ในช่วงเวลาที่อวกาศมีราคาถูกลงมาก ใคร ๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของระบบดาวเทียมได้ และมีดาวเทียมยิงขึ้นสู่อวกาศแทบทุกสัปดาห์ แต่ยังไม่มีใครมีขีดความสามารถในการดูแลและปฏิบัติการรบจากอวกาศได้อย่างชัดเจน ซึ่งกองทัพอวกาศสหรัฐต้องการเป็นผู้นำในด้านนี้ เพื่อรักษาขีดความสามารถและผลประโยชน์ด้านอวกาศและเศรษฐกิจอวกาศของสหรัฐที่นับวันจะทวีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกทีครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.