เมื่อปี 2562 กองทัพบกได้มีโครงการปรับปรุงยานเกราะสายพานลำเลียงพลแบบ Type-85 เพื่อยืดอายุการใช้งานออกไปจากอายุการใช้งานปัจจุบันที่ราว 35 ปี

โดยการปรับปรุงน่าจะเป็นการเปลี่ยน/ปรับปรุงเครื่องยนต์ของ Deutz ที่ติดตั้งบนรถ เปลี่ยน/ปรับปรุงชุดเกียร์ ปรับปรุงตัวถังและภายในห้องโดยสาร ซึ่งเชื่อว่าในขั้นแรกน่าจะทำการปรัปรุงจำนวน 51 คัน และน่าจะเป็นการทะยอยปรับปรุงไป แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการปรับปรุงรถทั้งหมดที่กองทัพบกมีใช้งานคือราว 400 คันหรือไม่ โดยการปรับปรุงนั้นเป็นการว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตคือ NORINCO เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุง

ซึ่งหลังจากปรัปปรุงแล้ว คาดว่าจะสามารถยืดอายุการใช้งานออกไปได้อีกราว 20 ปี

ผู้สนใจสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ในโพสในกลุ่มของ TAF ที่ https://www.facebook.com/groups/thaiarmedforce/permalink/2876486225929382/

ขอขอบคุณสมาชิก TAF คุณ Phoobet Ditkartoke ที่แจ้งข่าวครับ