ชัยเสรีผ่านการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับยุทโธปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศ กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศไทยได้พิจารณาตั้งเกณฑ์มาตรฐานของยุทโธปกรณ์แบบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยยึดตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อเป็นกรอบเกณฑ์สำหรับการทดสอบระบบอาวุธต่าง ๆ ที่จะนำเข้าประจำการ ด้วยขั้นตอนการทดสอบต่าง ๆ ที่ล้วนเป็นการวัดผลจากการทดสอบด้วยการใช้งานจริง ทั้งระบบที่นำเข้าจากต่างประเทศและระบบจากการพัฒนาในประเทศ

ด้วยกฎเกณฑ์นี้จะช่วยส่งเสริมให้ยุทโธปกรณ์ที่ผลิตในประเทศมีมาตรฐานที่รองรับ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยผู้ใช้งานว่าอาวุธที่จัดหาจะมีมาตรฐาน และยกระดับความน่าเชื่อถือสำหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการผ่านคณะกรรมการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม หรือ กมย.กห.

ทำให้หลายปีที่ผ่านมา อาวุธที่กองทัพจะจัดหาเข้าประจำการนั้นจำเป็นต้องผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานของ กมย.กห. หรือ กมย. เหล่าทัพต่าง ๆ ซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ในประเทศหลายรายได้เข้าสู่กระบวนการนี้แล้ว

หนึ่งในนั้นคือ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์รับเบอร์ จำกัด ผู้ผลิตรถหุ้มเกราะ #FirstWin 4×4 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ได้นำยานยนต์หุ้มเกราะ 3 แบบ คือ First Win II, First Win AFV, และ First Win ALV เข้าทำการทำการทดสอบพร้อมกันทั้ง 3 รุ่น และเป็นอีกครั้งที่ ThaiArmedForce.com ได้ติดตามขั้นตอนการทดสอบภาคสนาม ตามเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมได้กำหนดเอาไว้ โดยใช้พื้นที่ของสนามฝึกขับและทดสอบยานพาหนะของ #กองทัพบก ในจังหวัดกาญจนบุรี

แม้จะเป็นที่ยอมรับว่าเกณฑ์การทดสอบยานยนต์ของกระทรวงกลาโหมนี้มีความเข้มข้นในทุกขั้นตอน แต่ยานยนต์หุ้มเกราะของชัยเสรีทั้ง 3 คันก็สามารถผ่านการทดสอบได้ในทุกด่านในสภาพสมบูรณ์ แม้จะผ่านการทดสอบอย่างหนักหน่วง เริ่มตั้งแต่การทดสอบวิ่งต่อเนื่องระยะ 300 กิโลเมตร, การทดสอบหาระยะวงเลี้ยวแคบที่สุด, การวิ่งไต่ทางลาดชันทั้ง 45 องศา และ 60 องศา, การเบรคฉับพลันในขณะวิ่งด้วยความเร็ว, การวิ่งในภูมิประเทศต่างๆทั้งร่องทราย หินกรวด เนินลูกระนาด ขนาดต่างๆ ไปจนถึงการวิ่งผ่านทางน้ำตามความลึกที่กำหนด โดยขั้นตอนการทดสอบทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจากกระทรวงกลาโหมและ 3 เหล่าทัพอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน

จากผลการทดสอบในครั้งนี้ ทำให้ยานยนต์หุ้มเกราะของบริษัทชัยเสรีได้รับการออกใบรับรองมาตรฐานกระทรวงกลาโหมแล้ว 2 รุ่นคือ First Win II และ First Win AFV และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานการออกใบรับรอง คือ First Win ALV ส่งผลให้บริษัทชัยเสรีเป็นผู้ผลิตยานเกราะไทยรายแรกที่ได้รับการออกใบรับรองในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ช่วยให้ #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ของไทย มีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน อันส่งผลดีโดยตรงทั้งในการพัฒนา ศึกษา และวิจัย อันจะมีเอกสารวิชาการรองรับ ไปพร้อมกับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานความมั่นคงของต่างประเทศที่จะทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการทหารจากประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.