กระแสตอบรับดี! ยอดสมัครทหารแบบสมัครใจโครงการพิเศษ 1,466 คนใน 6 วัน

จากการที่กองทัพบกได้รับสมัครทหารกองเกินอายุ 18- 20 ปี และอายุ 22-29ปี สมัครเป็นทหารกองประจำการเป็นกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาการตรวจเลือกให้สู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ตามแนวทางของกระทรวงกลาโหมและเปิดโอกาสให้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพนั้น ตอนนี้ตั้งแต่วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์นั้นมีผู้มีสิทธิ์ได้ยื่นใบสมัครแล้ว 1,466 คน โดยมีทั้งสมัครด้วยตนเองจากบ้าน และเดินทางมาพบสัสดีอำเภอเพื่อขอใช้คอมพิวเตอร์สมัคร

1,466 คนนี้ แยกเป็นกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 365 คน กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 405 คน กองทัพภาพที่ 3 จำนวน 304 คน และกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 392 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุ 18-20 ปี และบางหน่วยมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนยอดเกณฑ์ทหารแล้วด้วยซ้ำ ทำให้หน่วยนั้นจะไม่ต้องมีการเกณฑ์ทหารในรอบนี้

นอกจากนี้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนยังให้สัสดีอำเภอและจังหวัดดำเนินการเชิงรุกด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่เช่น ทางสถานีวิทยุ สวท.ประจำจังหวัด วิทยุชุมชน เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล สถาบันการศึกษา การแจกเอกสาร การติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงได้อำนวยความสะดวกสำหรับชายไทยที่มาขอข้อมูลอีกด้วย

ประชาชนเดินทางมาที่สำนักงานสัสดีอำเภอเพื่อขอใช้คอมพิวเตอร์และขอให้สัสดีช่วยเหลือในการสมัคร

การรับสมัครจะยังคงมีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ rcm64.rta.mi.th ซึ่งมียอดเปิดรับ 10,000 คน ผู้ที่สมัครตามโครงการนี้จะได้สิทธิ์เลือกประจำการในหน่วยทหารใกล้บ้าน มีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายสิบซึ่งกองทัพบกกันโค้วต้าไว้ถึง 80% ให้เป็นการเฉพาะ ราบละเอียดอ่านได้เพิ่มเติมที่ https://thaiarmedforce.com/2021/01/26/rta-volunteer-private-recruitment-64/


ยอดสมัครในสัปดาห์แรกสำหรับ TAF นั้นถือว่าค่อนข้างน่าพอใจครับ

TAF มีจุดยืนคือสนับสนุนการ #ยกเลิกเกณฑ์ทหาร และให้เปลี่ยนมาเป็นระบบรับสมัครด้วยการเพิ่มสวัสดิการและเส้นทางการเติบโตในกองทัพ เพื่อจูงใจให้ชายไทยเข้ามาสมัครเป็นทหารมากขึ้น

เราไม่เชื่อว่าถ้ายกเลิกการเกณฑ์ทหารจะทำให้ทหารไม่พอ เนื่องจากในการตรวจเลือกทหาร หลายหน่วยมีคนสมัครจนเกินจำนวนต้องคัดออก การรับสมัครทหารอาสาหรือทหารพรานในหลายรอบมีคนสมัครจนล้น มันแสดงให้เห็นว่า ถ้ามีการจัดสวัสดิการที่ดี ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีเส้นทางการเติบโตในอาชีพที่ชัดเจน คนไทยพร้อมจะสมัครเป็นทหาร และยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ การเป็นทหารถือเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดใจด้วยซ้ำ

ซึ่งถ้ากลัวไม่พอ กองทัพก็ต้องปรับปรุงภาพลักษณ์และคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้กินดีอยู่ดี ไม่เอาไปใช้เป็น #ทหารรับใช้ และออกทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้คนมาสมัครเหมือนกับในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ระบบรับสมัคร กองทัพก็ไม่สามารถนั่งอยู่เฉย ๆ รอได้คนฟรี ๆ แบบเดิมได้ อย่างเช่นในกรณีนี้ที่กองทัพบกก็ให้น่วยบัญชาการรักษาดินแดนทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับ นี่จะเป็นการซ้อมใหญ่ที่ดีในกรณีที่ในอนาคตประเทศไทยยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้ทั้งหมด การประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนเชิงรุก จะเป็นกุญแจสำคัญหนึ่งที่ทำให้คนไทยมาสมัครเป็นทหาร

ดังนั้นการบอกว่าถ้าไม่เกณฑ์ทหารแล้วทหารจะไม่พอจึงเป็นความเชื่อมากกว่า เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นชี้ชัดว่าทหารจะพอ ถ้าใช้ทหารเป็น และตอบแทนทหารดีครับ

ประชาชนเดินทางมาที่สำนักงานสัสดีอำเภอเพื่อขอใช้คอมพิวเตอร์และขอให้สัสดีช่วยเหลือในการสมัคร

โครงการนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเหล่าทัพอื่นในการนำไปปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง #กองทัพเรือ และ #กองทัพอากาศ ที่จริง ๆ แล้วสามารถทำโครงการแบบนี้ได้ง่ายกว่ากองทัพบกด้วยซ้ำ เพราะมีความต้องการกำลังพลน้อยกว่า ถ้ากำหนดให้ในอนาคต #นักเรียนจ่าทหารเรือ #นักเรียนจ่าอากาศ จะต้องมาจากพลทหารเท่านั้น รวมถึงถ้าปรับสวัสดิการ การเติบโต ความก้าวหน้าให้ชัดเจน เชื่อว่ามีคนพร้อมมาสมัคร และน่าจะสำเร็จง่ายกว่ากองทัพบกด้วยซ้ำ เพราะยอดความต้องการพลทหารน้อยกว่ามาก

ครั้งนี้ถือว่ากองทัพบกคือผู้นำแนวคิดนี้มาสู่การปฏิบัติเป็นครั้งแรก แม้จะยังให้สิทธิ์ ความก้าวหน้า และค่าตอบแทนไม่เต็มที่นักตามข้อจำกัดเพราะรัฐบาลปฏิเสธไม่ยอมให้สภาพิจารณาแก้กฎหมายที่จะเปิดโอกาสให้กองทัพบกสามารถให้สิทธิ์และความก้าวหน้ากับพลทหารได้เต็มที่ ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเป็นเรื่องที่รัฐบาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีที่ถือวิสาวะใช้วิจารณญาณด้วยตนเองแทนที่จะให้สภาพิจารณาต้องถูกตำหนิ กองทัพบกจังไม่สามารถให้สิทธิ์กำลังพลได้มากกว่านี้

เราขอสนับสนุนกองทัพบกในการดำเนินโครงการนี้ ขอให้นี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและปรับปรุงไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการแก้กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายที่ควรจะมีการดำเนินการควบคู่ไปด้วย ซึ่งถ้าสามารถทำได้ เราเชื่อว่าอีกไม่นาน ประเทศไทยจะสามารถยกเลิกการเกณฑ์ทหาร และปรับมาสู่ระบบ #ทหารอาชีพ หรือ Professional Armed Forces ได้สำเร็จครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.