สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือหรือ สวพ.ทร. ได้เผยแพร่ภาพการประชุมพิจารณาแนวทางความร่วมมือดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่าง สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งปรากฎเอกสารว่ามีการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี และพัฒนาต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ตามความต้องการของกองทัพเรือ

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI มีข้อมูลเผยแพร่ในงาน Defense and Security ว่าได้ทำการซื้อแบบจรวดหลายลำกล้อง PULS หรือ Precise & Universal Launching System จากบริษัท Elbit Systems ประเทศอิสราเอลเพื่อนำมาทำการผลิตในประเทศไทย และคาดว่าจะส่งมอบให้กับกองพลทหารปืนใหญ่ของกองทัพบก ซึ่งจากการประชุมนี้คาดว่าจะเป็นการหารือความเป็นไปได้ในการนำ PULS เข้ามาใช้ในกองทัพเรือ ซึ่งคาดว่าจะเป็นหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่มีอัตรากรมรักษาฝั่งที่สามารถใช้งานจรวดนำวิถีได้

ภาพจาก สวพ.ทร.
https://www.facebook.com/Nrdo2015/posts/3758828867471698

PULS เป็นแท่นยิงที่สามารถทำการยิงจรวดได้หลากหลายขนาด โดยแต่ละแท่นจะติดตั้งกระเปาะ (Pod) สองกระเปาะ ซึ่งแต่ละกระเปาะสามารถเลือกแบบจรวดได้หลายขนาดเช่นจรวดวิถีโค้งแบบนำวิถี Accular ขนาด 122 มม. (18 นัด) ระยะยิง 35 กิโลเมตร จรวดวิถีโค้งแบบนำวิถี Accular ขนาด 160 มม. (10 นัด) ระยะยิง 40 กิโลเมตร จรวดวิถีโค้งแบบนำวิถี EXTRA ขนาด 306 มม. (4 นัด) ระยะยิง 150 กิโลเมตร ค่าความคาดเคลื่อน 10 เมตร และจรวดวิถีโค้งแบบนำวิถี Predator Hawk ขนาด 370 มม. (2 นัด) ระยะยิง 300 กิโลเมตร มีค่าความคาดเคลื่อน 10 เมตรเช่นกัน

ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจรวดที่กองทัพบกและกองทัพเรือจะเลือกใช้นั้นจะเป็นจรวดแบบใด ซึ่งสำหรับโครงการของกองทัพเรือนั้น ถ้ามีการดำเนินการจริง จะใช้เวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2564-2567

ขอขอบคุณคุณ ณภัทร อดิศวร สมาชิก TAF ที่แจ้งข่าวครับ

ทุกท่านสามารถร่วมพูดคุยได้ที่โพสในกลุ่มของเราที่ https://www.facebook.com/groups/thaiarmedforce/permalink/2888262328085105/