Stryker และทหารราบแบบใหม่ เพื่อสงครามในอนาคต

หลังจากได้รับการจัดส่งรถยานเกราะทหารราบแบบสไตรเกอร์จากสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2562 รถรบ ICV #สไตรเกอร์ ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจรับ ฝึกอบรมและนำเขาสู่ประจำการใน #กองทัพบก โดยกรมทหารราบที่ 112 เป็นหนึ่งในหน่วยที่ได้รับการบรรจุยานเกราะสไตรเกอร์อยู่ในประจำการ เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงมีการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีในระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ ในพื้นที่บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

TAF ได้รับอนุญาตให้ร่วมสังเกตการณ์ฝึกและบันทึกภาพรูปแบบการฝึกครั้งนี้ ในขั้นตอนการฝึกเข้าตีทางยุทธวิธี อันเป็นการจำลองการยึดหมู่บ้านจำลองที่ถูกข้าศึกเข้ามารุกล้ำพื้นที่ อันการใช้คุณลักษณะความคล่องตัวของสไตรเกอร์ใช้ต่อการเข้าตีเป้าหมายและคุ้มกันประชาชนในพื้นที่ชุมชน

กำลังรบหลักมาจากกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 112 ประกอบ ด้วยจำนวนรถรบสไตรเกอร์จำนวน 15 คัน แบ่งกำลังเป็น 3 ส่วน คือ กองกำลังเคลื่อนที่เร็ว (QRF/ Quick Raction Force), กำลังส่วนเข้าตี (Decisive Force) และ ส่วนเสริมเฝ้าระวัง (Reserve Force) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนปฏิบัติ คือ 1.การเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี 2.ทำการโดดเดี่ยวเป้าหมาย ด้วยกำลัง QRF ทำการควบคุมเส้นทางคมนาคม 3.ขั้นตอนการใช้กำลังโจมตีต่อเป้าหมาย ด้วยอำนาจการยิงจากตัวรถและอาวุธของกำลังพลที่ลำเลียงมากระจายเข้าสู่เป้าหมายพร้อมกัน และ กำลังเฝ้าระวัง เคลื่อนตามมาสนับสนุนระวังหลังอย่างใกล้ชิด

ในการฝึกได้มาการเพิ่มสถานการณ์การดักโจมตีจากกำลังข้าศึกสมมุติ ระหว่างเส้นทางลำเลียง ที่ใช้เส้นทางถนนเชื่อมต่อชุมชนของพื้นที่ชายแดน เมื่อมีการซุ่มยิง กองกำลังยานเกราะสไตรเกอร์ได้ทำการแปรรูปขบวน และกระจายกำลังพลเข้าพิสูจน์ทราบ ก่อนผลักดันกำลังข้าศึกออกไป จากนั้นจึงดำเนินการตามแผนการยุทธต่อตามที่วางเอาไว้ อันเป็นการใช้คุณลักษณะของยานเกราะทหารราบ เป็นฉากบังให้กำลังพลทั้งหมดได้ร่นระยะเข้าหาเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว


การฝึกในครั้งได้แสดงให้เห็นขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของยานเกราะสไตรเกอร์ได้อย่างมีประสิทธิด้วยกำลังพลของกองทัพบก โดยไม่มีทีมงานที่ปรึกษาของสหรัฐมาร่วมปฏิบัติงานดังการฝึกครั้งก่อนหน้า และแสดงให้เห็นถึงรูปแบบหลักนิยมที่ปรับตัวให้เข้ากับการรบยุคใหม่ ที่เน้นความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำลังพล ทั้งนี้การฝึกวันนี้ได้มี พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่1ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลทุกนาย พร้อมทั้งขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือในการฝึกเป็นอย่างดี

thaiarmedforce.com ขอขอบคุณ

  • สำนักเลขาธิการกองทัพบก
  • กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  • กรมทหารราบที่ 112 กองพลทหารราบที่ 11

บทความนี้ใน Facebook

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.