พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจชายแดนไทย – เมียนมาร์ ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดตาก เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ของกองกำลังนเรศวร รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในตามแนวชายแดน

นอกจากนั้น ผบ.ทบ.ยังเดินทางไปตรวจพื้นที่ตลอดแนวชายแดนตั้งแต่ อำเภอแม่สะเรียงและ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ อำเภอแม่สอด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมกำลังพลหน่วยกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบในพื้นที่ เช่น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 เป็นต้น

โดยผบ.ทบ.ได้เน้นย้ำให้ทุ่มเทในเรื่องการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่ชายแดนตลอดจนยาเสพติด โดยเฉพาะการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือไม่ผ่านการคัดกรองโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์ก็ดีขึ้นตามลำดับครับ