สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลการส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ Mi-17V5 จำนวน 3 ลำให้กับกองทัพบก ซึ่งเป็นการจัดหาต่อเนื่องของกองทัพบกที่ทำให้กองทัพบกมีเฮลิคอปเตอร์แบบ Mi-17V5 เข้าประจำการจำนวน 10 ลำแล้ว

เฮลิคอปเตอร์แบบ Mi-17V5 เข้าประจำการครั้งแรกในปี 2554 หลังจากกองทัพบกปลดประจำการเฮลิคอปเตอร์แบบ CH-47D ไป โดยมีบทบาทในการใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ลำเลียงสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพบก รวมถึงใช้งานในการดับไฟป่าและบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย

ขอบคุณภาพจากสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย