ข้อมูลการเกณฑ์ทหารในประเทศต่าง ๆ

สมาชิก TAF คุณ Sittisede Polwiang รวบรวมข้อมูลมาโพสในกลุ่มของ TAF ว่า ประเทศต่าง ๆ มีวิธีการอันได้มาซึ่งพลทหารอย่างไร ซึ่งถือเป็นข้อมูลดิบที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนความเห็นต่อไปได้ เราจึงขอรวบรวมมาและเรียบเรียงให้ทุกท่านได้อ่านได้ง่าย ๆ สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงครับ


การเกณฑ์ทหารในสหภาพยุโรปหรือ EU

ปัจจุบัน ชาติสมาชิก EU มีทั้งหมด 27 ประเทศ แต่มีเพียง 8 ประเทศเท่านั้นที่ยังมีการบังคับเกณฑ์ทหารกันอยู่

 • ออสเตรีย ผู้ชายทุกคนต้องรับใช้ชาติ โดยเลือกได้ว่าจะเป็นทหาร 6 เดือน หรือ ทำงานบริการสาธารณะในหน่วยงานรัฐ 9 เดือน
 • ไซปรัส ผู้ชายต้องเป็นทหาร 24 เดือน
 • เดนมาร์ก ผู้ชายทุกคนต้องรับใช้ชาติ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 4-12 เดือน ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น ถ้าเลือกเป็นทหารจะใช้เวลา 4 เดือน หน่วยฉุกเฉิน 9 เดือน ยามชายแดน 12 เดือน ส่วนผู้หญิงใช้ระบบอาสาสมัคร
 • เอสโตเนีย ชายทุกคนต้องเป็นทหาร ระยะเวลา 8 เดือน สำหรับทหารทั่วไป หรือ 11 เดือนสำหรับ NCO
 • ฟินแลนด์ ชายทุกคนต้องรับใช้ชาติ ระยะเวลา 165-347 วัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทหาร หรือ เลือกทำงานบริการสาธารณะ 347 วันแทนได้
 • กรีซ ชายทุกคนต้องรับใช้ชาติ สามารถเลือกได้ เป็นทหารบกใช้เวลา 9 เดือน หรือ 12 เดือนสำหรับทหารเรือ หรือ อากาศ หรือ ทำงานบริการสาธารณะ 12 เดือน
 • ลิธัวเนีย ชายทุกคนต้องเป็นทหาร 9 เดือน
 • สวีเดน ชายและหญิง ราวๆ 4000 คน จากผู้ที่อายุ 18 ปี หรือคิดเป็น 4% ของคนอายุ 18 ปีในปีนั้น ๆ จะถูกเลือกเพื่อไปเป็นทหารเป็นระยะเวลา 9 เดือน (คัดโดยสมัครก่อน ถ้าไม่ครบค่อยสุ่มคัดเลือก ชายและหญิง มีโอกาสเท่ากัน)

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=4153733298004726&set=gm.2929032594008078

การเกณฑ์ทหารในเกาหลีใต้

เกาหลีใต้ เป็นเพียงไม่กี่ประเทศ ในกลุ่ม OECD ที่ยังคงมีการบังคับเกณฑ์ทหาร (OECD คือ Organisation for Economic Co-operation and Development เป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ยึดถือประชาธิปไตยและระบบตลาด ปัจจุบันมีสมาชิก 37 ประเทศ) เนื่องจากปัญหาในคาบสมุทรเกาหลี โดยชายชาวเกาหลีใต้อายุ 18 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร โดยสามารถผ่อนผันได้จนถึงอายุ 28 ปี

คนเกาหลีใต้มักจะเลือกเข้าเกณฑ์ทหารหลังจากที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว โดยเรียนมหาวิทยาลัยไปก่อนปีหนึ่ง แล้วค่อยพักการเรียนไปเป็นทหาร ซึ่งมีระยะเวลาการเกณฑ์ดังนี้

 • กองทัพบก กับ นาวิกธโยธิน 18 เดือน
 • กองทัพเรือ 20 เดือน
 • กองทัพอากาศ 21 เดือน

ทหารเกณฑ์เกาหลีใต้ ได้รับเงินเดือนราวๆ 15,000 -18,000 บาท

ปัจจุบันเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลก ปี 2020 ที่ผ่านมา มีประชากรลดลงเป็นครั้งแรก มีอัตราการมีบุตรต่อสตรีหนึ่งคนเหลือเพียง 0.92 คน (อัตราของไทยอยู่ที่ ประมาณ 1.4 คน)

ทางรัฐบาลเกาหลีใต้เองก็รู้ว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะเป็นปัญหาสำคัญแน่นอน จากการคำนวณโดย RAND พบว่า ถ้ากองทัพเกาหลีใต้อยากที่จะคงกำลังพลไว้ที่ระดับ 690,000 คน ต้องมีประชากรชายอายุ 20 ปี ประมาณ 400,000 คน แต่ปัจจุบัน มีประชากรวัยนี้เพียง 250000 คนเท่านั้นและกำลังลดลงเรื่อยๆ

การเกณฑ์ทหารในเกาหลีใต้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับสภาวะประชากรของเกาหลี

ตามแผน Defense Reform 2020 เกาหลีใต้นั้น จะลดกำลังทหารเหลือ 500,000 คน ภายในห้าปีนี้ และลดเวลาการเกณฑ์ทหารในเหล่าทัพต่างๆ ลง ประมาณ 3 เดือน (ลดลงจากช่วงปี 2004 ที่ 21-24 เดือน ตอนนี้เริ่มใช้แล้ว)

รัฐบาลเกาหลีใต้ยังได้เสนอทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่อยากเป็นทหารให้ทำงานอื่นทดแทนได้ (Non-active duty) เช่น ทำงานบริการในภาครัฐ หรือ องค์กรณ์บริการสาธารณะต่างๆ ที่ขาดแคลนแรงงาน เช่น งานดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กอ่อน งานตำรวจ ดับเพลิง ยามฝั่ง งานอาสาสมัครในองค์กรณ์ที่รัฐให้การรับรอง เป็นต้น รวมไปถึงงานอื่นๆ ที่ภาครัฐเล็งเห็นว่าขาดแคลนแรงงาน แต่เป็นงานจำเป็น

งานบางอย่างก็ไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร แต่ถือเป็นงานบริการภาครัฐ เช่น แพทย์ ทันตะแพทย์ แพทย์แบบตะวันออก ที่ทำงานในหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศลหรือองค์กรนานาชาติที่รัฐให้การรับรอง

งานวิจัย งานด้านเทคนิค งานอื่นๆ ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญชาญสูงและส่งผลสำคัญต่อเศรษฐกิ และอุตสาหกรรม ก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหาร แต่ทั้งนี้ต้องทำงานในหน่วยงานที่ขอรับรองเป็นเวลา 21-36 เดือน

การยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

เกาหลีใต้ มีข้อยกเว้นสำหรับคนบางคน นอกเหนือจากเหตุผลด้านการแพทย์ดังนี้

 • นักกีฬาเหรียญทองเอเชียนเกมส์ เหรียญโอลิมปิค ชนะเลิศระดับโลกในรายการที่รัฐบาลกำหนด จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร แต่ต้องยังคงแข่งขันในกีฬาอีกอย่างน้อย 42 เดือน ปัจจุบัน มีนักกีฬาราว 220 คน ที่ได้รับการยกเว้น
 • นักดนตรี ศิลปิน นักแสดง ที่โด่งดังระดับนานาชาติ จะได้รับการผ่อนผันจนถึงอายุ 30 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากการชื่อเสียงของนักร้องวง BTS จนนำมาสู่การแก้กฎหมาย

แต่ทั้งนี้ ชายชาวเกาหลีใต้ทุกคนที่ร่างกายสมบูรณ์ ต้องเข้าฝึกทหารขั้นพื้นฐานเป็นเวลาสี่สัปดาห์ ไม่มีการยกเว้น

ภาพลักษณ์ทหารเกณฑ์ในสายตาคนเกาหลีทั่วไปก็ไม่ดีนัก กองทัพเกาหลีใต้มีความเข้มงวดสูงมาก การใช้กำลังตบตีกลั่นแกล้งกันเป็นเรื่องที่พบเจอได้ตลอด

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4146878995356823&set=gm.2927497130828291


การเกณฑ์ทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • อินโดนีเซีย ไม่มีการเกณฑ์ทหาร เนื่องจากอินโดนีเซียมีประชากรเยอะมากคือ 270 ล้านคน มีกำลังทหารประมาณ 400,000 คน เทียบเป็นสัดส่วนคือประชากร หนึ่งพันคนจะมีทหาร 1.48 คน (อัตราส่วนของไทยคือคนไทยหนึ่งพันคนจะมีทหาร 5.4 คน) เลยไม่มีปัญหาในการจัดหากำลังพล คนอินโดนีเซียเคยเล่าให้ฟังว่า ถ้าอยากเป็นทหารบางครั้งต้องจ่ายใต้โต๊ะกันด้วย
 • มาเลเซีย ไม่มีการเกณฑ์ทหาร ช่วงปี 2002-2018 รัฐบาลมาเลเซียเคยมีโครงการสุ่มเลือกคนอายุ 18 ปี มา 85,000 คน จากทั้งหมด 450,000 คนมาฝึก คล้าย ๆ การฝึก รด. เป็นเวลาสามเดือน แต่ล้มเลิกไปแล้วเนื่องจากขาดงบประมาณ
 • บรูไน ไม่มีการเกณฑ์ทหาร
 • ฟิลิปปินส์และเมียนม่า ไม่มีการเกณฑ์ทหาร แต่มีกฏหมายอนุญาตให้รัฐบาลสามารถเกณฑ์กำลังพลมาได้ถ้ามีเหตุจำเป็นจริง ๆ (ระดับ สงครามเต็มรูปแบบ)
 • ฟิลิปปินส์ มีประชากร 108 ล้านคน แต่มีทหารเพียง 140,000 คน เทียบเป็นสัดส่วนคือ ประชากรหนึ่งพันคนจะมีทหาร 1.29 คน เท่านั้น ถือได้ว่ามีทหารน้อยมาก เลยไม่จำเป็นต้องเกณฑ์ทหาร
 • ลาวและกัมพูชา ชายอายุ 18 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา 18 เดือน แต่การบังคับใช้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ เอาเข้าจริง ๆ มีไม่มากที่ถูกเรียกไปเกณฑ์ทหาร เนื่องจากกองทัพไม่มีงบประมาณจ้าง
 • เวียดนาม ชายอายุ 18-27 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 2 ปี สำหรับทหารบก 3 ปี สำหรับทหารเรือหรืออากาศ แต่ถ้ากำลังเรียนมหาวิทยาลัยหรือทำงานราชการ ได้รับการยกเว้น
 • สิงคโปร์ ชายอายุ 18 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร เป็นเวลา 2 ปี โดยทุกคนต้องเข้ารับการฝึกทหารขั้นพื้นฐาน แล้วเข้าทำงานให้กองทัพหรือตำรวจหรือหน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ดับเพลิง ฉุกเฉิน)
 • ติมอร์ตะวันออก มีแผนที่จะใช้การเกณฑ์ทหาร กับ ชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป

https://www.facebook.com/groups/1853019151609433/post_tags/?post_tag_id=2817747878469884

กรณีศึกษาการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของเกาหลีใต้กับวง BTS และ Faker นักกีฬา E-Sport


การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย

ยอดทหารกองประจำการที่ต้องการในปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 97,558 นาย แบ่งเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 783 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย 1,121 นาย กองทัพบก 70,808 นาย กองทัพเรือ 14,804 นาย กองทัพอากาศ 10,042 นาย คิดเป็นราว ๆ 22% ของประชากรชายไทยอายุ 21 ปี

ตัวเลขควมต้องการทหารเกณฑ์ย้อนหลัง

ปี 2556 กองทัพต้องการทหารเกณฑ์ 94,480 นาย

ปี 2557 กองทัพต้องการทหารเกณฑ์ 100,865 นาย

ปี 2558 กองทัพต้องการทหารเกณฑ์ 99,379 นาย

ปี 2559 กองทัพต้องการทหารเกณฑ์ 101,307 นาย

ปี 2560 กองทัพต้องการทหารเกณฑ์ 103,097 นาย

ปี 2561 กองทัพต้องการทหารเกณฑ์ 104,734 นาย

ปี 2562 กองทัพต้องการทหารเกณฑ์ 101,824 นาย

ปี 2563 กองทัพต้องการทหารเกณฑ์ 97,324 นาย

ถ้ากองทัพยังคงต้องการจำนวนทหารเกณฑ์ขนาดนี้ ต่อไปเรื่อยๆ อีกสัก 10 -15 ปีข้างหน้า ปัญหาการไปแย่งชิงแรงงานคนหนุ่มจากภาคอื่น ๆ มาเป็นทหารน่าจะรุนแรงขึ้น โดยในปี 2563 มีประชากรชายเกิดใหม่ 302,836 คน (ตัวเลขจากกรมการปกครอง)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4146591612052228&set=gm.2927423237502347

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.