กองทัพอากาศอินเดียส่งเครื่องบินลำเลียง C-17 มายังประเทศไทยเพื่อขนถังออกซิเจนจำนวน 4 ถังไปใช้ในการรับมือโควิด-19 ที่อินเดีย โดยเป็นการประสานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและกองทัพอากาศอินเดีย กับหน่วยงานของไทยหลายหน่วยงาน ทั้งภาคเอกชนของไทย กระทรวงการต่างประเทศ กองทัพอากาศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด รวมถึงกระทรวงกลาโหมของไทย

อินเดียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนออกซิเจนอย่างรุนแรงเนื่องจากอินเดียมีผู้ป่วยโควิดจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ จนทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพอใช้และส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อินเดียจึงมีความต้องการนำเข้าถังออกซิเจนอย่างเร่งด่วนเพื่อนำไปบรรจุออกซิเจนส่งตามโรงพยาบาล ซึ่งการจัดหาถังออกซิเจนจากชาติต่าง ๆ เป็นทางเลือกหนึ่งของอินเดีย และนำเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศมาใช้ในการลำเลียงออกซิเจนในครั้งนี้

ภาพและข้อมูลจาก https://twitter.com/IndiainThailand/status/1386727941573251073