กอ.รมน.ยกทีมร่วมจับขนมอาลัว?!? – คำถามถึงขอบเขตหน้าที่ของ กอ.รมน.

กรณีขนมอาลัวรูปพระเครื่อง ที่สำนักงานพุทธศาสนาออกมาบอกว่าไม่เหมาะสม (แต่ก็ไม่รู้หรือไม่บอกว่าผิดกฎหมายข้อไหน) นั้น วันนี้สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเจ้าของไอเดีย ซึ่งไม่พบเจ้าของบ้าน และบอกว่าเป็นการนำความเชื่อมาทำมาหากิน ไม่เหมาะสม ขอให้หยุดการกระทำ อันนี้ฟังดูไม่เข้าท่า และเอาจริง ๆ ไม่ผิดกฎหมายด้วย เพราะสำนักพุทธก็เอาแต่บอกว่าไม่เหมาะสม แต่ไม่สามารถชี้ได้ว่าผิดกฎหมายข้อไหน ซึ่งถ้าแค่ตัวเองเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้น ไม่สามารถถือเป็นสิทธิ์ในการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นให้หยุดการกระทำใด ๆ แบบในกรณีนี้คือการทำขนมอาลัวได้

แต่ไม่ใช่ประเด็นของ TAF ในวันนี้ครับ เพราะประเด็นคือ ในการลงพื้นที่นี้มีเจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือ กอ.รมน.ลงพื้นที่ด้วย

คำถามของเราก็คือ เราแปลกใจว่า เรื่องขนมอาลัวพระเกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. อย่างไร?

ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 นั้น มาตรา 5 กำหนดให้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมาตรา 3 ให้นิยามคำว่าการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคือ การดําเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใด ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ ทำลาย หรือทำความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ให้กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ และให้อำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ในมาตรา 7 ไว้ 4 ข้อ กล่าวสั้น ๆ คือมีหน้าที่ (1.) ติดตามประเมินแนวโน้มความมั่นคงภายใน (2) รักษาความมั่นคงภายใน (3) ส่งเสริม ประสานงานการทำตามข้อ (2) (4) ส่งเสริมให้ประชาชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ (5) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายและครม.สั่ง


ขอถามดัง ๆ อีกครั้ง ขนมอาลัวรูปร่างเหมือนพระเครื่อง เกี่ยวข้องหรือเป็นหน้าที่ของ กอ.รมน. ตรงไหน?

โอเคครับ เราถามเอง เราจะพยายามตอบเอง เพราะดูท่าไม่น่าจะมีใครมาตอบเรา พอไปดูมาตรา 7 วงเล็บ 4 ดี ๆ ก็จะพบว่า กอ.รมน.มีหน้าที่ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

โอเค มีคำว่าศาสนาแล้ว เย่ ๆ ๆ เหมือนจะใช้ แต่อ่านดูดี ๆ ภารกิจในข้อนี้ ระบุแค่ให้ กอ.รมน.มีหน้าที่ “ส่งเสริม” ให้ประชาชนรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แต่การยกทีมไปร่วมภารกิจปราบขนมอาลัวแบบนี้ ยังงงเหมือนกันว่ามันจะเรียกว่าส่งเสริมได้อย่างไร หรือถ้าจะเอาภารกิจในวงเล็บ 2 คือ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ก็ต้องถามกลับว่า ขนมอาลัวพระเครื่องนี้ กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างไร?


เอาจริง ๆ อ่านหลายรอบแล้ว ถ้าให้ตีความโดยตรง ไม่แถหรือเข้าข้าง ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่า ขนมอาลัวพระเครื่อง มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างไร

การใช้อำนาจเป็นเรื่องที่ต้องระวัง เพราะ Power tends to corrupt หรืออำนาจมักจะนำมาซึ่งความฉ้อฉล ดังนั้นการใช้อำนาจจึงต้องมีขอบเขตและได้สัดส่วน ไม่น้อยเกินไปจนทำอะไรไม่ได้ แต่ก็ไม่มากเกินไปจนทำอะไรได้ทุกอย่าง เพราะถ้ามากเกินไปจนกลายเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จก็จะถือว่าเป็นความฉ้อฉลอย่างแน่แท้ หรือ Absolute power corrupts absolutely

ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าห่วง เพราะถ้าเป็นงานที่เห็นชัด ๆ ว่าเป็นหน้าที่ของ กอ.รมน. ก็ทำได้เต็มที่ แต่ถ้างานไหนยังมีเส้นบาง ๆ แบ่ง หรือแม้แต่ต้องตีความซับซ้อนและพยายามโยงโน้นนี่มาเพื่อให้เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. แล้ว ก็มีความเสี่ยง เพราะในอนาคตเราอาจจะเห็น กอ.รมน. สามารถทำได้ทุกอย่าง เพราะอ้างว่ามันคือส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

และถ้าขนมที่หน้าตาเหมือนพระเครื่อง ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ผิดกฎหมายอาญามาตรา 206 ด้วยซ้ำ แต่กอ.รมน.ยังเข้ามาเกี่ยวข้องได้ ดังนั้น TAF ก็อยากให้ กอ.รมน. ทำงานให้เต็มที่ ด้วยการไล่จับอรหันต์ ศาสนา ปัจเจกพุทธเจ้า ฤาษี หรือแม้แต่พระแท้ ๆ ที่เอาแต่ปลุกเสกของขลัง มนต์ดำ ไสยศาสตร์ ที่เห็นเต็มบ้านเต็มเมือง อย่างล่าสุดก็คือเห็นใครสักคนห่มดำ แล้วทหารเรือแห่กันไปกราบ ถ้า กอ.รมน. แห่กันไปปราบพวกนี้ให้พุทธเป็นพุทธแท้ ๆ ได้ก็ถือเป็นบุญของประเทศ

แต่ถ้าบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ ก็ต้องย้อนถามกลับว่า แล้วขนมอาลัวรูปพระเครื่อง เป็นหน้าที่ของ กอ.รมน. ตรงไหน?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.