กองทัพบกสนับสนุนการรับส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฌาปนสถานสำหรับผู้เสียชีวิต และดำเนินการป้องกันชายแดนต่อเนื่อง

กองทัพบกยังได้รับมองภารกิจในการสนับสนุนการรับมือการระบาดของโควิด-19อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลสนามกองทัพบกทั้ง 12 แห่ง ที่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 1,632 เตียง มีผู้ครองเตียงล่าสุด 419 ราย รวมทั้ง โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ทั้ง 36 แห่งทั่วประเทศก็สามารถรองรับการดูแลกำลังพลและครอบครัว ซึ่งช่วยลดภาระหน่วยงานสาธารณสุขได้อีกระดับหนึ่ง และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เข้าปฏิบัติงานด้านการรักษาผู้ติดเชื้อ ที่โรงพยาบาลสนามผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่อีกด้วย

และจากปัญหาที่หลายวัดปฏิเสธไม่ให้มีการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นั้น กองทัพบกได้สนับสนุนการเปิดฌาปนสถานของกองทัพบกในการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 และเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายศพ โดยตั้งแต่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ได้ให้ความอนุเคราะห์ไปแล้วจำนวน 46 ราย โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อผ่าน “ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.” ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2270-5685-9 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และไม่มีค่าใช้จ่าย

ส่วนการให้บริการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม กองทัพบกจัดตั้งศูนย์การควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบก ซึ่งเปิดให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ขณะนี้ มียอดผู้ใช้บริการแล้ว 937 ราย จำนวน 259 เที่ยว

ด้านการป้องกันชายแดน ระหว่างวันที่ 7-16 พฤษภาคม 2564 นั้น กองกำลังป้องกันชายแดนสามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 455 คน เป็นชาวกัมพูชา 68 คน เมียนมา 328 คน ลาว 19 คน จีน 7 คน อินโดนีเซีย 1 คน ไทย 67 คน รวมถึงผู้นำพาชาวไทย 16 คน ผู้นำพาชาวเมียนมา 3 คน ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา กองกำลังสุรสีห์ลาดตะเวนเส้นทางและได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ส่งผลให้เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564 สามารถจับกุมแรงงานชาวเมียนมาได้ 102 ราย บริเวณพื้นที่เส้นทางธรรมชาติจังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จับกุมแรงงานชาวกัมพูชาลักลอบเข้าประเทศผ่านผู้นำพาได้อีกจำนวน 23 ราย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.