ขอเชิญรับฟังการสัมมนาออนไลน์ “หลากมิติ ทะเลไทย”

เพราะท้องทะเลไทยคือทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไทย
คือบ้านของสัตว์ทะเลและระบบนิเวศน์ทางทะเล
คือต้นทุนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
คือแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งประกอบอาชีพ

ทะเลไทยจึงมีความสำคัญในทุก ๆ มิติของชีวิตคนไทย การรักษาความมั่นคงทางทะเลจึงเป็นภารกิจหลักของพวกเราทุกคน และความมั่นคงนี้คือความมั่นคงในทุกมิติทั้งความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงของทรัพยากร ความมั่นคงของสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

thaiarmedforce และกองทัพเรือ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ “หลากมิติ ทะเลไทย” เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของทะเลที่เชื่อมโยงผู้คนในฐานะแหล่งทรัพยากร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการท่องเที่ยว เพื่อรักษาทะเลไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ

  • ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พล.ร.ต.เอกสิทธิ์ วุฒิเผ่า สำนักแผนและนโยบาย กรมยุทธการทหารเรือ

ดำเนินรายการโดย ธันย์ชนก จงยศยิ่ง บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ TNN

เวลา 10.30 น. ของวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ผ่าน Facebook Live ที่เพจ www.facebook.com/thaiarmedforce ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องลงทะเบียนครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.