กองทัพอากาศเปลี่ยนบริษัทอ้างอิงราคากลาง หลังมีข่าวยกเลิก Purchase and Development

จากข่าวที่ว่าในปัจจุบัน กองทัพอากาศยกเลิกนโยบาย Purchase and Development โดยมีข่าวตามสื่อต่าง ๆ ว่ามีการแก้ไขร่างขอบเขตงานหรือ TOR โดยนำข้อความที่มาจากนโยบาย Purchase and Development โดยแหล่งข่าวบอกว่าเพื่อป้องกันการผูกขาดนั้น

TAF ลองไปตรวจสอบดูประกาศราคากลางของโครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ การจัดซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม จำนวน 1 ระบบ มูลค่า 840 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่มีข่าวว่ามีการยกเลิกนโยบาย Purchase and Development พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่เป็นแหล่งที่มาของราคากลาง

โดยจากเดินที่จัดทำราคากลางด้วยการสืบราคาจากใบเสนอราคาของบริษัท ดาต้าเกท จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด เปลี่ยนมาเป็นการสืบราคากลางจากบริษัท ยูไนเต็ดดีเฟนซ์เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ดาต้าเกท จำกัด และบริษัท จันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล จำกัด ตามเอกสารแนบในโพสนี้

ราคากลางเดิมก่อนมีข่าวยกเลิก P&D
ราคากลางใหม่หลังมีข่าวยกเลิก P&D

ราคากลางคือราคาอ้างอิงของทางราชการ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการราคากลาง โดยคณะกรรมการจะทำการสืบราคาจากท้องตลาดเพื่อกำหนดว่างานจ้างและงานซื้อของเหล่านั้นควรจะมีราคาอ้างอิงเท่าไหร่ เพื่อเป็นราคาสำหรับคณะกรรมการจัดซื้อใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกผู้ชนะในการเสนอราคาต่อไป

ในทางปฏิบัติแล้ว การสืบราคาจากผู้ผลิตใด ย่อมชี้ให้เห็นว่าผู้ผลิตเหล่านั้นน่าจะเป็นตัวเต็งในการเข้าร่วมยื่นประมูลในโครงการนั้น ๆ เนื่องจากใบเสนอราคาที่ผู้ผลิตส่งให้คณะกรรมการราคากลาง ย่อมอ้างอิงต้นทุนในการประกอบธุรกิจของตน แม้ว่าในการเข้าร่วมประมูลจริง บริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ได้ส่งใบเสนอราคาหรือไม่ได้ถูกขอใบเสนอราคาเพื่อนำไปทำราคากลาง จะสามารถเข้าร่วมประมูลได้โดยไม่ได้ผิดกฎหมายก็ตาม

และแม้ว่าการเปลี่ยนบริษัทที่เป็นแหล่งอ้างอิงราคากลางจะยังบ่งชี้ไมได้ว่าจะมีการทุจริตหรือการกีดกัดการประมูลเกิดขึ้น แต่ก็อาจบ่งชี้ได้ว่าบริษัทใดจะเป็นผู้เข้าแข่งขันในโครงการนั้น ซึ่งสามารถคาดการณ์ว่าบริษัทใดหรือแบบยุทโธปกรณ์ใดจะเป็นผู้ชนะในโครงการนั้น ๆ ต่อไปครับ

สำหรับที่มาของเรื่องนี้ สามารถอ่านได้ที่ https://thaiarmedforce.com/2021/06/22/rtaf-pd-and-incident/

บทความเก่าของโครงการนี้ สามารถอ่านได้ที่ https://thaiarmedforce.com/2020/12/18/rtaf-to-by-short-range-air-defense/

ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/thaiarmedforce/posts/3003219663256037/

โพสนี้ในหน้าเพจของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.