สมาชิกพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2565 คัดค้านการที่กระทรวงกลาโหมจะชี้แจงงบประมาณปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ โดยเห็นว่าหัวหน้าราชการควรจะเข้ามาชี้แจงด้วยตัวเอง เนื่องจากหน่วยงานราชการอื่นก็เข้ามาชี้แจงด้วยตัวเองได้

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษก กรรมมาธิการวิสามัญงบประมาณ กล่าวว่าการไม่ให้หน่วยงานราชการมาชี้แจงงบประมาณด้วยตัวเองอาจถูกครหาว่าไม่โปร่งใส เนื่องจากมีงบประมาณจำนวนมาก และในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ทางกรรมาธิการงบประมาณจะมีการพิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะมีการจัดซื้อเรือดำน้ำจำนวน 2 ลำอีกด้วย แต่พรรคเพื่อไทยพยายามคัดค้าน เนื่องจากยังไม่มีความจำเป็นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโวคิด-19 ในขณะนี้