กองทัพอากาศออกคำสั่งห้ามกำลังพล Call Out

หลังจากกรณีการออกมา Call Out หรือเรียกร้องสิทธิของบุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบาลภูมิพลฯ สังกัดกองทัพอากาศ ซึ่งรายชื่อตกหล่นไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา มีข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม กองทัพอากาศได้สั่งห้ามกำลังพลแถลงหรือแชร์ข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลต่อชื่อเสียงของกองทัพอากาศ ถ้ากำลังผลคนไหนฝ่าฝืน จะมีโทษทางวินัย

กองทัพอากาศออกข่าวสารภายในด่วนที่สุดระบุว่า ปัจจุบันการส่งต่อข้อมูลข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็ว ทั้งความลับราชการและข้อมูลที่ละเมิดสิทธิผู้อื่นซึ่งรั่วไหลไปยังบุคคลาภายนอก กองทัพอากาศย้ำไปยังผู้บังคับบัญชาให้กวดขันผู้ใต้บังคับบัญชา ห้ามส่งต่อข้อมูลทางราชการ และ/หรือ ข้อมูลที่อาจส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อกองทัพอากาศ และข้อมูลที่อาจกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นไปยังสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาด

โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือกองทัพอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแนวทางป้องกันไม่ให้กำลังพลกองทัพอากาศกระทำผิดวินัยทหาร ซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของทหารหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพอากาศโดยรวม

และการให้ข่าวของทางราชการ แจกจ่าย เผยแพร่ข่าวของทางราชการ การให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน การพูด เขียน ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสื่ออื่น ๆ ที่ประชาชนเข้าถึงได้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการให้ข่าวและการบริการข่าวสารของทางราชการปี 2555 กำลังพลกองทัพอากาศที่ฝ่าฝืนและทำให้เกิดผลเสียต่อทางราชการและบุคคลอื่น จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติวินัยทหาร พ.ศ. 2476 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 คำสั่งกองทัพอากาศเฉพาะ เรื่อง กำหนดแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศกระทำความผิดวินัยทหาร รวมทั้งกฎข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง


ซึ่งน่าสังเกตุว่า คำสั่งนี้ออกมาเพียงไม่กี่วันหลังเกิดกรณีการ Call Out ของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าของโรงพยาบาลภูมิพลที่พบความผิดปกติในการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งได้รับบริจาคมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลกำหนดให้ฉีดให้กับบุคลากรหรือประชาชนที่เข้าเกณฑ์เท่านั้น

จุดที่น่าสังเกตุก็คือ คำสั่งนี้อาจวางแนวทางการลงโทษการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ โดยไม่มีข้อยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อเท็จจริง หรือเป็นการเปิดเผยการทุจริต หรือเป็นการติชมอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด ทั้งที่บุคคลเหล่านั้นในฐานะผู้เป่านกหวีดหรือ Whistleblower ที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตหรือความไม่ชอบมาพากลนั้นเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และปกป้องเงินภาษีของประชาชน ซึ่งไม่แน่ใจว่า

ซึงอาจมองได้ว่า อาจมีบุคลากรบางส่วนนำไปใช้ในการกลั่นแกล้งผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้เปิดโปงการทุจริตต่าง ๆ (Strategic Lawsuit Against Public Participation: SLAPP) ซึ่งอาจจะลดทอนโอกาสหรือสร้างอุปสรรคให้บุคลากรที่ต้องการเปิดโปงการทุจริต และอาจไม่มั่นใจกระบวนการการตรวจสอบภายในของกองทัพอากาศเอง ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทัพอากาศถูกมองว่ามีความโปร่งใสน้อยลงในที่สุด

หมายเหตุ: โพสนี้อาจได้รับการ Boost เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้อ่าน ใช้งบประมาณจากเงินส่วนตัวของคณะทำงาน TAF เอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.