กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐร่วมฝึก SEACAT 2021

กองเรือที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กองทัพเรือไทย รวมถึงกองทัพเรืออีก 20 ประเทศเข้าร่วมการฝึก SEACAT 2021 ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ เข้าใจในสภาวะแวดล้อมของการปฏิบัติการทางเรือ สร้างขีดความสามารถในการสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรม และรักษากฎหมายทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนอกจากสหรัฐและไทยแล้ว ยังมีออสเตรเลีย บังคลาเทศ บรูไน แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย มัลดีฟส์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ศรีลังกา ติมอร์เลสเต สหราชอาณาจักร และเวียดนามเข้าร่วม

โดยการฝึกจะควบคุมโดยศูนย์บูรณาการข้อมูลนานาชาติที่สิงคโปร์เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานและแบ่งปันข้อมูลเพื่อจำลองการตรวจจับเรือเป้าหมายที่ต้องสงสัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแต่ละประเทศจะใช้เครื่องมือของตนและแบ่งปันข้อมูลกับประเทศอื่น ๆ รวมถึงกำลังทางเรือทั้งทางอากาศและผิวน้ำเพื่อปฏิบัติการรักษากฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ

นอกจากกองทัพเรือและหน่วยงานการรักษากฎหมายทางทะเลแล้ว ยังมีองค์กรพลเรือนนานาชาติและองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไรเข้าร่วมการฝึกด้วยเช่น สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติ (UNODC) หรือสำนักงานกาชาดสากล (ICRC) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

โพสนี้ในเพจของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.