กองบิน 3 ใช้อากาศยานไร้นักบิน RTAF U1 บินตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

กองทัพอากาศใช้อากาศยานไร้นักบิน RTAF U1 บินเฝ้าตรวจและลาดตระเวนเหนือพื้นที่เฝ้าระวังและเสี่ยงต่ออุทกภัยบริเวณประตูระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว โดยใช้ภารกิจการฝึกบินปรับมาใช้กับการบินลาดตระเวนถ่ายภาพ

RTAF U1 เป็นอากาศยานไร้นักบินที่กองทัพอากาศร่วมมือกับบริษัทเอกชนของไทยคือ R V Connex พัฒนาและผลิตขึ้นเองในประเทศไทย ติดตั้งกล้องตรวจการณ์ TR-STAMP โดยปัจจุบันประจำการที่ฝูงบิน 302 กองบิน 3 วัฒนานครที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นกองบินอากาศยานไร้นักบินโดยเฉพาะ โดยมีภารกิจฝึกและการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามหรือ MOOTWAR

ภาพจากกองบิน 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.