ห้องนักบินใหม่ของ T.337 ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว

ทัพเรือภาคที่ 3 เผยแพร่ภาพห้องนักบินของเครื่องบิน T.337 และ เรือ ต.11ใน1 ปฏิบัติการค้นหาลูกเรือประมงตกน้ำที่เกาะไหง จังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบันยังดำเนินการค้าหาอยู่ แต่ยังคงไม่พบตัว

สิ่งที่น่าสนใจคือ T.337 ที่ส่งไปค้นหาลูกเรือประมงนี้คาดว่าจะเป็นหนึ่งใน 5 ลำที่กองทัพเรือทำการปรับปรุงเพื่อยืดอายุใหม่ ด้วยการตรวจสอบโครงสร้างและปรับปรุงระบบช่วยเดินอากาศ รวมถึงหน้าจอแสดงผลต่าง ๆ ในห้องนักบิน ซึ่งจะทำให้กองทัพเรือสามารถใช้งาน T-337 ไปได้อีกหลายปี

กองทัพเรือจัดหา Cessna T.337 เข้าประจำการจำนวนราว 14 ลำมาตั้งแต่ปี 2523 ในภารกิจตรวจการณ์ชี้เป้า และสามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีเบาได้เช่นกัน ปัจจุบันสังกัดในฝูงบิน 103 กองบิน 1 กองการบินทหารเรือ ซึ่งเครื่องบินมีอายุ 42 ปีแล้ว และกองทัพเรือมีโครงการจัดหาเครื่องบินทดแทน แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การปรับปรุงนี้จึงอาจทำให้ยืดอายุการใช้งาน T.337 ออกไปได้อีกระยะหนึ่งเพื่อให้มีอากาศยานใช้งานต่อไปได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.