SGAirshow2022: F-35 ใน Singapore Airshow และเรื่องราวการจัดหา F-35B ของกองทัพอากาศสิงคโปร์

ใน Singapore Airshow 2022 นี้ กองทัพสหรัฐส่งทั้ง F-35A และ B มาร่วมจอดตั้งแสดงและทำการบินแสดงด้วย วันนี้เรามีภาพ F-35A ที่จอดตั้งแสดงในงาน ซึ่งจะเป็นรุ่นที่กองทัพอากาศไทยจะได้รับถ้ากองทัพอากาศไทยสามารถจัดหา F-35 ได้สำเร็จ (ภาพขอขอบคุณ Wingtips เพจเพื่อนบ้านของเราครับ) นอกจอกนั้น F-35 ที่ทำการบินคือ F-35B รุ่นที่สิงคโปร์จัดหาจำนวน 4 ลำแรกจากทั้งหมด 12 ลำในปี 2020 นั่นเอง


Defence Science and Technology Agency หรือ DSTA ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยทางทหารของกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์และกองทัพอากาศสิงคโปร์ตัดสินใจที่จะจัดหา F-35B ในจำนวนเพียง 4 ลำแรกเพื่อนำมาประเมินขีดความสามารถที่อากาศยานสามารถทำได้ และขีดความสามารถที่ต้องการในอนาคต รวมถึงแบบแผนอากาศยานที่จำเป็น รุ่นของอากาศยานที่ต้องการ และจำนวนอากาศยานที่ต้องมีเพื่อการปฏิบัติการในอนาคต ก่อนที่จะตัดสินใจจัดหา F-35 เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นรุ่น A หรือรุ่น B ก็ตาม

คาดว่าสิงคโปร์จะได้รับ F-35B Block 4 จำนวน 4 ลำแรกในปี 2026 และจะวางกำลังในสหรัฐอเมริกาเพื่อทดสอบ ประเมินค่า รวมถึงฝึกนักบินและช่างอากาศยานด้วย โดยยังไม่แน่ชัดว่าจะวางกำลัง ณ ที่ใด แต่คาดว่าไม่น่าจะเป็นฐานทัพอากาศ Luke ของกองทัพอากาศสหรัฐ แต่น่าจะเป็นสถานีการบินของนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งใช้งาน F-35B เช่นกันมากกว่า


ปัจจุบันกองทัพอากาศสิงคโปร์มีเครื่องบินขับไล่ F-16C/D จำนวน 60 ลำ และ F-15SG จำนวน 40 ลำกระจายวางกำลังอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศนั้น สิงคโปร์มีฐานทัพจำนวน 3 ฐานสำหรับเครื่องบินขับไล่คือ Tengah, Paya Lebar และ Changi แต่จากโครงการของรัฐบาลสิงคโปร์ในการปิดฐานทัพ Paya Lebar เพื่อนำที่ดินไปพัฒนาต่อเป็นที่อยู่อาศัย โรงาน และที่ดินเชิงพาณิชย์ ทำให้สิงคโปร์จะเหลือฐานบินในประเทศที่มีรันเวย์ยาวพอสำหรับเครื่องบินขับไล่ไม่กี่ที่ ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในกรณีที่ถ้าเกิดสงคราม และข้าศึกสามารถทำลายรันเวย์ของสองฐานบินที่เหลือที่มีฝูงบินขับไล่ได้ ก็จะทำให้สิงคโปร์สูญเสียศักยภาพในการป้องกันประเทศส่วนใหญ่ไป

การจัดหา F-35B จึงเป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยนอกจากจะใช้รันเวย์สั้นและทำให้ F-35B สามารถลงจอดในแทบทุกสนามบินในสิงคโปร์ได้แล้ว ขีดความสามารถนี้ยังเปิดโอกาสให้สิงคโปร์สามารถมีเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบาเพื่อเป็นฐานบินลอยน้ำสำหรับในกรณีที่เกิดการโจมตีบนแผนดินได้ ซึ่ง Singapore Technologies Marine เคยนำเสนอแบบแผนของเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบาสำหรับเครื่องบิน STOVL แบบ F-35B เมื่อหลายปีก่อน แม้ว่าจะยังไม่มีคำสั่งซื้อการตัดสินใจที่จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างเป็นทางการก็ตาม


สิงคโปร์และอิสราเอลยังเป็นผู้สังเกตุการณ์ในโครงการ F-35 หรือ Security Cooperation Participants โดยสิงคโปร์จ่ายเงินค่าธรรมเนียมจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2004 ซึ่งแม้จะไม่ถือเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการ แต่สิงคโปร์สามารถร้องขอการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ตนเองต้องการได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีบางประการได้มากกว่าลูกค้า FMS รายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินค่า โดยหนึ่งในนั้น สิงคโปร์เลือกที่จะขอเข้าถึงเครื่องฝึกจำลองการบินระดับสูงเพื่อประเมินค่าขีดความสามารถและแนวทางในการใช้งานเครื่องบินในอนาคต

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประวัติการจัดหาและบริหารโครงการของสิงคโปร์ที่มักจะไม่เลือกระบบอาวุธที่ผู้ผลิตเสนอเป็นการทั่วไป แต่ละกำหนดความต้องการเฉพาะของตนเพื่อให้ผู้ผลิตออกแบบรุ่นเฉพาะที่มีใช้งานในสิงคโปร์เท่านั้น เช่นในกรณีของ F-16C/D ที่สิงคโปร์มีขีดความสามารถในการใช้บริษัทในประเทศออกแบบแบบแผนการปรับปรุงของตนเอง หรือ F-15SG ที่สิงคโปร์กำหนดให้ Boeing ออกแบบรุ่นเฉพาะสำหรับสิงคโปร์ตามความต้องการของสิงคโปร์จนกลายมาเป็น F-15SG ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า F-15 ที่ประจำการในสหรัฐ และทำให้ Boeing นำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ F-15EX ในปัจจุบัน จึงทำให้คาดว่า F-35 ของสิงคโปร์ก็น่าจะมีรุ่นเฉพาะของตัวเองในท้ายที่สุดน่าจะมีรุ่นเฉพาะสิงคโปร์ของ F-35 ค่อนข้างแน่

แม้ว่าสิงคโปร์จะเป็น Security Cooperation Participants แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ ทำให้ยังไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง Mission Computer หรือ Source Code ที่ใช้ในการพัฒนา F-35 ซึ่งยังถือว่าเป็นความลับสูงสุดของสหรัฐ แต่ก็มีทางเลือกในการร้องขอให้ผู้ผลิตทำการวิจัยขีดความสามารถและอุปกรณ์เฉพาะสำหรับ F-35 ได้ เช่นเดียวกัน ซึ่งในปี 2012 อิสราเอลให้สัญญามูลค่า 147 ล้านเหรียญสหรัฐกับ Lockheed Martin ในการวิจัยเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่ผลิตในอิสราเอลบน F-35I

ปลายปี 2021 ที่ผ่านมา Lockheed Martin ได้สัญญาในลักษณะนี้อีกครั้งจากลูกค้า FMS ที่ไม่เปิดเผยชื่อ โดยสัญญามีมูลค่า 49 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อออกแบบรุ่นเฉพาะให้กับ F-35 โดยมีหน่วยงานผู้บริหารสัญญาคือ Naval Air Systems Command ของกองทัพเรือสหรัฐ และสัญญาจะดำเนินไปจนสิ้นสุดในปี 2026 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการที่สิงคโปร์จัดหา F-35 รุ่น B ที่นาวิกโยธินสหรัฐใช้งาน และจะได้รับมอบเครื่องในปี 2026 เช่นกัน ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าสัญญานี้จะเป็นการออกแบบ F-35SG รุ่นพิเศษสำหรับสิงคโปร์เช่นเดียวกับ F-35I ของอิสราเอล


นอกจากนั้นในงาน Singapore Airshow กองทัพสิงคโปร์ยังประกาศว่าสิงคโปร์กำลังทะยอยรับมอบ F-16C/D ที่กำลังปรับปรุง ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ F-16C/D, F-15SG, และ F-35B จะเป็นส่วนหนึ่งของกำลังทางอากาศในอนาคตของสิงคโปร์ตามแผนงานในการพัฒนา Next Generation SAF เพื่อรับมือกับภัยคุกคามและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป ในฐานะกองทัพที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ภาพถ่าย F-35 ในงานสิงคโปร์ขอขอบคุณเพจ Wingtips และ ข้อมูลบางส่วนขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญพิเศษคุณเควกครับ

โพสนี้ในเพจของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.