ปูตินสั่งเคลื่อนกำลังเข้าโดเน็กส์และลูฮานสค์ รับรองเอกราชให้แยกจากยูเครน-NATO ชาติตะวันตกประณาม เตรียมตอบโต้

ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียลงนามในคำสั่งรอบรองเอกราชของภูมิภาคโดเน็กส์และลูฮานสค์ของยูเครน และสั่งให้กองทัพรัสเซียเคลื่อนกำลังเข้าไปยังภูมิภาคทั้งสองในฐานกองกำลังรักษาสันติภาพ พร้อมกล่าวว่ายูเครนไม่เคยเป็นรัฐอิสระแต่เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโบราณ และการที่ยูเครนใกล้ชิดตะวันตกมากขึ้นทำให้รัสเซียถูกคุกคามความมั่นคง และเขาทำในสิ่งที่ควรทำมานานแล้วนั่นคือการรับรองเอกราชของโดเน็กส์และลูฮานสค์

ภูมิภาคโดเน็กส์และลูฮานสค์ของยูเครนอยู่ติดกับชายแดนรัสเซียและมีประชากรเชื้อสายรัสเซียอยู่เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ภูมิภาคโดเน็กส์และลูฮานสค์อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียให้การสนับสนุน และมีการปะทะกันอย่างรุนแรงกับกองทัพยูเครนจนเกิดการลงนามในสนธิสัญญาหยุดยิง แต่ก็เกิดการละเมิดสนธิสัญญาบ่อยครั้ง

การที่รัสเซียรับรองภูมิภาคโดเน็กส์และลูฮานสค์ของยูเครนให้เป็นรัฐอิสระในครั้งนี้จะถือเป็นการแบ่งแยกดินแดนของยูเครนอีกครั้ง หลังจากที่รัสเซียผนวกไครเมียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้ว พร้อมกันนั้นประธานาธิบดีปูตินยังสั่งให้กองทัพรัสเซียเคลื่อนกำลังเข้าไปยังภูมิภาคทั้งสองในฐานะกองกำลังรักษาสันติภาพอีกด้วย

ทางด้าน NATO สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาประณามการรับรองเอกราชของโดเน็กส์และลูฮานสค์ของรัสเซีย โดยเลขาธิการ NATO กล่าวว่าการดำเนินการของรัสเซียในครั้งนี้เป็นการละเมิดอธิปไตยของยูเครนอย่างชัดเจน และขัดขวางความพยายามในการแก้ปัญหาวิกฤตยูเครนด้วยสันติวิธี และถือเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี 2015 ที่รับรองเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน ซึ่งรัสเซียก็ให้การรับรองมตินี้ แต่ที่ผ่านมารัสเซียพยายามยกระดับสถานการณ์ในโดเน็กส์และลูฮานสค์ด้วยการสนับสนุนทางด้านการทหารและการเงินให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน โดย NATO เรียกร้องรัสเซียเลือกหนทางทางการทูตและถอนกำลังออกจากยูเครน

เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหรัฐกล่าวว่าการรับรองเอกราชของโดเน็กส์และลูฮานสค์ของรัสเซียนั้นจะต้องถูกตอบโต้ โดยประธานาธิบดีสโคล์ของเยอรมนีกล่าวว่า ผู้นำของเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาประชุมกันแล้วและตกลงว่าการรับรองเอกราชของโดเน็กส์และลูฮานสค์ของรัสเซียแต่เพียงฝ่ายเดียวคือการละเมิดข้อตกลงมินส์ ทั้งสามประเทศขอประณามการกระทำนี้ของรัสเซียอย่างรุนแรง และจะตอบโต้การกระทำนี้อย่างแน่นอน

ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐได้ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีเพื่อตอบโต้การดำเนินการของรัสเซีย และกล่าวว่าจะประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งต่อรัสเซียอย่างแน่นอน โดยเรียกร้องให้รัสเซียถอนกำลังทหารและยกเลิกการรับรองเอกราชของทั้งสองภูมิภาคของยูเครนในทันที

สหภาพยุโรปกล่าวว่าการตอบโต้การกระทำของรัสเซียจะเป็นไปอย่างมีเอกภาพ รวมถึงสหราชอาณาจักรกำลังเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัสเซียอีกด้วย

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้นำหลายชาติของตะวันตก และยื่นญัตติต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้เปิดการประชุมในประเด็นนี้แล้ว


ต่อไปนี้คือความเห็นของ TAF

การส่งกองทัพรัสเซียเข้าโจมตีประเทศเพื่อนบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกินจริง เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว ถ้ายังจำกันได้ รัสเซียส่งกำลังเข้าบุกจอร์เจียหลังจากจอเจียประกาศว่าต้องการเข้าร่วมกับกลุ่ม NATO โดยโจมตีจอร์เจียและแบ่งแยกดินแดนบางส่วนของจอร์เจียออกไปเพื่อลงโทษจอร์เจียที่ฝักใฝ่ตะวันตก

รัสเซียถือว่ากลุ่มประเทศที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตนั้นเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของตน และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศที่รัสเซียเรียกว่ากลุ่มรัฐใกล้เคียงหรือ Near Aboard ซึ่งรัสเซียต้องการให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียต่อไป

อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศที่ต้องการออกจากอิทธิพลของรัสเซียและเข้าหาสหภาพยุโรปและชาติตะวันตกมากขึ้น เช่นกลุ่มรัฐบอลติกส์ จอร์เจียร์ หรือยูเครน ซึ่งสร้างความไม่พอใจต่อรัสเซียเป็นอย่างมาก

การลงนามรับรองของรัสเซียให้โดเน็กส์และลูฮานสค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนให้เป็นเอกราชนั้นถือเป็นหนึ่งในความพยายามดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัสเซียพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อกดดันให้ยูเครนอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียต่อไป โดยรัสเซียยอมแลกทุกอย่างแม้ว่าจะถูกคว่ำบาตร เสียจุดยืนทางการทูตของตน หรือมองว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม

เพราะทุกประเทศรับรองว่าภูมิภาคโดเน็กส์และลูฮานสค์เป็นส่วนหนึ่งของยูเครนตั้งแต่ยูเครนประกาศเอกราชหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย การดำเนินการในลักษณะนี้ของรัสเซียจึงถูกมองได้ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของยูเครนซึ่งเป็นประเทศเอกราช

ลองเทียบกันเป็นตัวอย่างง่าย ๆ ก็เหมือนกับมีประเทศหนึ่งประกาศรับรองเอกราชของสามจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นรัฐอิสระ และส่งกำลังทหารเข้าไปในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อรักษาสันติภาพและให้สามจังหวัดชายแดนใต้แยกออกจากประเทศไทยโดยสมบูรณ์ ซึ่งนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับโดเน็กส์และลูฮานสค์ของยูเครน

แม้ว่าในทางกฎหมายแล้ว การเคลื่อนกำลังของกองทัพรัสเซียเข้ามายังโดเน็กส์และลูฮานสค์จะถือว่าเป็นการเคลื่อนกำลังเข้าสู่ยูเครนแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการปะทะกันระหว่างยูเครนและรัสเซียนับจนถึงตอนนี้ เพราะโดเน็กส์และลูฮานสค์ถูกยึดครองโดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่เปิดทางให้รัสเซียเข้ามาอยู่แล้ว

แต่การดำเนินการในลักษณะนี้ของรัสเซียก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขที่จะทำให้ชาติตะวันตกประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย โดยชาติตะวันตกต้องการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจในการโจมตีรัสเซียเพื่อกดดันรัสเซียที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากพอที่จะถอนตัวออกจากยูเครน ซึ่งต้องรอติดตามว่าจะมีมาตรการอะไรต่อไป

และต้องติดตามว่า ชาติตะวันตกจะมีการเคลื่อนไหวทางการทูตอย่างไรเพื่อตอบโต้รัสเซียในกรณีนี้

โพสนี้ในเพจของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.