ผู้แทนไทยกล่าวในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ ขอเคารพเขตแดนและกฎสหประชาชาติ เจรจาหาทางออกอย่างสันติ แต่ยังไม่บอกว่าจะโหวตอะไร

ผู้แทนไทยในสหประชาชาติกล่าวในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในการประชุมฉุกเฉินว่าด้วยวิกฤตยูเครนในวันนี้ โดยมีถ้อยแถลงที่เป็นกลาง ไม่ได้สนับสนุนยูเครนโดยเอ่ยชื่อ และดูเหมือนจะตำหนิรัสเซียโดยไม่เอ่ยชื่อเช่นกัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการกล่าวใจความโดยไม่ต้องการให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจ

โดยกล่าวว่าประเทศไทยยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเคารพเอกราช บูรณภาพแห่งดินแดน และความเป็นอิสระทางการเมืองของแต่ละรัฐ และยับยั้งการใช้กำลังหรือการข่มขู่ว่าจะใช้กำลังต่อรัฐอื่น เรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงและหาทางเจรจาผ่านกลไกสหประชาชาติ แต่ไม่ได้ระบุว่าจะลงมติเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง กับญัตติเกี่ยวกับยูเครนที่คาดว่าจะมีการลงมติกันในวันที่ 2 มีนาคมนี้

ต่อไปนี้คือคำแถลงของผู้แทนไทยในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ TAF เป็นผู้แปล ไม่ใช่คำแปลอย่างเป็นทางการ สงวนสิทธิ์ห้ามนำไปใช้ต่อและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือตรงกับคำแปลอย่างเป็นทางการ


ไทยมีความวิตกอย่างมากกับการเป็นปฏิบักษ์และความรุนแรงที่เป็นผลมาจากการใช้กำลังทหารในยูเครน ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียโดยเฉพาะชีวิตของพลเรือน ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐาน รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนในวันที่ 26 กุมพาพันธ์ 2565

หลังจากนั้น การสู้รบกันยังดำเนินต่อไป และผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงพลเรือน สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมของผู้ลี้ภัยและหลบหนีการสู้รบน่ากังวลมาก ประเทศไทย ยูเครนและประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ ในการดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

สำหรับเราแล้ว ไทยจะทำทุกอย่างเพื่อจัดการความต้องการด้านมนุษยธรรมทั้งโดยทางตรงและร่วมมือกับองค์กรนานาชาติที่มีจุดยืนร่วมกัน

ประเทศไทยยึดถือหลักการที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเคารพเอกราช บูรณภาพแห่งดินแดน และความเป็นอิสระทางการเมืองของแต่ละรัฐ และยับยั้งการใช้กำลังหรือการข่มขู่ว่าจะใช้กำลังต่อรัฐอื่น เราขอเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงและการสู้รบด้วยอาวุธในทันที สถานการณ์ที่ขยายตัวจะทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างในด้านมนุษยธรรม เป็นภัยต่อเศรษฐกิจของโลก และส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวที่เปราะบางจากภาวะโควิด-19

ประเทศไทยขอเรียกร้องอีกครั้งให้มีการเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติและยั่งยืนผ่านสหประชาชาติ และเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ในการนี้ เรายินดีในความพยายามล่าสุดของการเจรจาสองฝ่ายและหวังว่าจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ในฐานะประเทศที่รักสันติ ประเทศไทยเชื่อในไมตรีจิตนานาชาติและความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ เรายังคงหวังว่า เส้นทางแห่งสันติภาพและการปรองดองและการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันจะมีชัยชนะในที่สุด

โพสนี้ในเพจของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.