DS2022: DTI เปิดตัวรถจรวดหลายลำกล้อง PULS ชูจุดเด่นได้เทคโนโลยีมากกว่า ยิงจรวดได้ทุกขนาด

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Defence Technology Instituteหรือ DTI เปิดตัวจรวดภายใน Defense and Security 2022 เป็นครั้งแรก โดยมีขีดความสามารถในการใช้งานจรวดหลายทุกขนาดสำหรับงานทางด้านยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร์ รวมถึงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอิสราเอลซึ่งมีความอ่อนตัวกว่า

เจ้าหน้าที่ของ DTI เล่าให้ฟังว่าโครงการนี้ชื่อว่าโครงการ D11A หรือเครื่องยิงจรวดอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นการพัฒนารถที่ยิงจรวดได้อเนกประสงค์ และเป็นการพัฒนาร่วมกับกองทัพบกในฐานะหน่วยผู้ใช้ ซึ่งต้นแบบคันแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

“ปกติเรามีรถจรวด 1 รุ่นก็จะมีรถจรวด 1 คัน ใช้จรวดได้ 1 แบบ แต่รถแบบนี้สามารถยิงจรวดได้หลากหลายขนาดทั้งขนาด 302 ม.ม. ขนาด 270 ม.ม. และขนาด 122 ม.ม. ซึ่งถือว่ามีความอ่อนตัวกว่ามาก และช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานและใช้งาน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะจะมีความสับสนในการใช้งานน้อยและซ่อมบำรุงง่าย การติดตั้งจรวดสามารถใช้จรวดแบบเดียวกันทั้งหมดหรือใช้จรวดหลายขนาดผสมกันไปได้”


โครงการเกิดขึ้นจากการจัดหาเทคโนโลยีจากบริษัท Elbit Systems ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นการจัดหาเทคโนโลยีทันสมัยและได้เทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกมิติของรถยิงจรวด ทำให้ DTI ได้แบบของรถทั้งคัน สามารถคำนวณและออกแบบใหม่ได้เมื่อมีความต้องการใช้จรวดแบบใหม่

“Elbit มีความร่วมมือกับไทยหลายโครงการ ก่อนหน้านี้ก็มีความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อประกอบและผลิตชิ้นส่วนปืนใหญ่อัตตาจร ATGM ในโครงการนี้ก็เช่นกัน แต่ทำในระดับที่ลึกขึ้น เพราะการทำรถยิงจรวดอย่างเดียวก็ถือว่ามีความยากมากแล้ว เพราะต้องทำให้ได้มาตรฐาน สามารถรองรับแรงกระทำต่าง ๆ ของจรวดที่ทำกับตัวรถได้ โดยเฉพาะรถยิงที่เป็นโมดูล่าซึ่งเรายังไม่มีเทคโนโลยีนี้มาก่อน ซึ่ง DTI เองมีประสบการณ์และเทคโนโลยีพื้นฐานจากการทำรถถึงของ DTI-1 มาแล้ว ทำให้สามารถรับเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายและรวดเร็ว และจะทำให้เรามีความสามารถการออกแบบและซ่อมบำรุงได้ ทำให้เราได้รถยิงจรวดที่ใช้จรวดได้หลากหลายตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้”


ตัวรถยิงเลือกรถยิง Tatra แบบเดียวกับรถยิงของ ATMG ซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันของหลายฝ่าย รวมถึงหน่วยผู้ใช้ เพื่อใช้รถที่ได้รับการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์แล้ว และง่ายต่อการซ่อมบำรุงและแบ่งปันอะไหล่กัน ตัวจรวดสามารถใช้งานทั้งจรวดไม่นำวิถี จรวดนำวิถี และจรวดโจมตีเรือผิวน้ำ

จรวดอเนกประสงค์ PLUS นี้จะประจำการจำนวน 1 กองร้อยในกองพันจรวดของกองทัพบก ซึ่งทำหน้าที่เป็นจรวดทางยุทธศาสตร์ระยะยิงไกล ส่วนอีกสองกองร้อยจะเป็นกองร้อยทางยุทธการซึ่งใช้จรวด DTI-1/1G ที่ DTI ผลิตขึ้น และกองร้อยทางยุทธวิธีที่ใช้งานจรวด SR4 ของจีนซึ่ง DTI ผลิตลูกจรวดขนาด 122 ม.ม. สนับสนุนเช่นกัน

โพสนี้ในเพจของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.