ทอ.อินเดียส่ง C-17 มารับออกซิเจนจากประเทศไทย

กองทัพอากาศอินเดียส่งเครื่องบินลำเลียง C-17 มายังประเทศไทยเพื่อขนออกซิเจนจำนวน 4 ถังไปใช้ในการรับมือโควิด-19 ที่อินเดีย โดยเป็นการประสานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและกองทัพอากาศอินเดีย กับหน่วยงานของไทยหลายหน่วยงาน ทั้งภาคเอกชนของไทย กระทรวงการต่างประเทศ กองทัพอากาศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด รวมถึงกระทรวงกลาโหมของไทย