Up close & personal with Stryker

 หลังจากมีการยืนยันจากกองทัพบกในการจัดหารถเกราะล้อยางM-1126 สไตรเกอร์IAV จากสหรัฐภายใต้โครงการช่วยเหลืองทางการทหารFMSจำนวน37คัน และได้รับสนับสนุนจากสหรัฐอีก23คันทำให้กองทัพบกจะได้รับรถรบในรุ่นมาตรฐานเดียวกับที่กองทัพสหรัฐใช้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น60คัน TAFจึงนำเสนอภาพของรถรบรุ่นนี้จะคลังข้อมูลภาพถ่ายที่ทีมงานได้เก็บภาพในขณะที่รถรบสไตร์เกอร์ได้ถูกส่งมาร่วมการฝึกคอบบร้าโกลด์ในประเทศไทยตลอดห้วงเวลา5ปีที่ผ่านมา
รถรบสไตร์เกอร์ มีรูปแบบแยกย่อยสำหรับปฏิบัติงานในสนามรบหลายรูปแบบ แต่รูปแบบหลักที่กองทัพบกไทยจะได้รับคือ M-1126 รุ่นติดป้อมปืนรีโมทคอนโทรล สำหรับติดตั้งปืนกลขนาด12.7 มม. และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. โดยมีอุปกรณ์ต่างๆถูกติดตั้งตามมาตรฐาน
ของกองทัพสหรัฐ ทั้งแผ่นเกราะและระบบตรวจจับเป้าหมาย 
สไตร์เกอร์จัดเป็นยุทธยานยนต์ที่มีสมรรถนะสูงได้รับการพิสูจน์ในการปฏิบัติงานจริงในแนวหน้าของกำลังทหารสหรัฐมาแล้วทั้งในอิรัก และอัฟกานิสถาน โดยมีการผลิตเข้าประจำการ4,900คัน มีราคาในการจัดหาจากสายการผลิตใหม่จะอยู่ราว 174 ล้านบาท ต่อคัน(ราคาปีงบประมาณพ.ศ.2559) ในขณะที่กองทัพบกไทยจะได้รับเป็นแพ็คเกจรวมการสร้าง โรงเก็บ สนามฝึก การสนับสนุนชิ้นส่วน การซ่อมบำรุง ภายใต้งบประมาณราว2,700 ล้านบาท

กองทัพบก

กองทัพบกจัดหารถ M1126 Stryker

อย่างที่ทุกท่านคงจะได้ทราบแล้วว่า กองทัพบกจัดหารถ #M1126#Stryker มือสองจากรถสำรองคลังของกองทัพบกสหรัฐจำนวน 37 คัน คันละประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีราคาสูงยิ่งกว่ารถเกราะใหม่มือหนึ่งของชาติอื่นพอสมควร และราคาเทียบได้กับราคารถเกราะ LAV-III มือหนึ่งซึ่งเป็นต้นแบบของ M1126 อีกด้วย โดยตามข้อมูลก็คือจะจัดรถลงประจำที่กองพลทหารราบที่ 11 ซึ่งจะปรับเป็นกองพลทหารราบเบา

การจัดหานี้จะทำให้กองทัพบกไทยเป็นชาติแรกและชาติเดียวนอกสหรัฐอเมริกาที่มี M1126 Stryker เข้าประจำการ โดยปัจจุบันกองทัพสหรัฐมีกองพลน้อย Stryker ประจำการจำนวน 9 กองพลน้อยพร้อมกับรถราว 4 พันกว่าคัน ซึ่งเริ่มส่งมอบในปี 2009 และผลิตครบความต้องการในปี 2014

TAF จึงเชิญชวนทุกท่านร่วมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันดังนี้ครับ

1. ราคาต่อคันที่สูงพอ ๆ กับ LAV-III มือหนึ่ง รวมถึงรถเกราะของยุโรป และสูงกว่ารถเกราะจากรัสเซียหรือจีนค่อนข้างมาก ทั้ง ๆ ที่ Stryker นั้นเป็นรถมือสอง จึงคาดว่าน่าจะต้องมีอุปกรณ์ติดตั้งมาจำนวนมากตามมาตรฐานของกองทัพสหรัฐ อยากให้ลองคาดเดากันว่า Stryker ของไทยจะติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้าง

2. เนื่องจากกองทัพสหรัฐจัดหาและนำ Stryker เข้าประจำการได้เพียงไม่กี่ปี แต่กลับมีรถเกราะมือสองสำรองคลังและพร้อมขายให้ชาติพันธมิตร อยากเชิญชวนแลกเปลี่ยนกันว่า รถเกราะสำรองคลังนั้นมาจากที่ใด โดย TAF คาดการณ์ว่าอาจจะมาจากกองพลน้อย Stryker ที่ 4 (4th Stryker Brigade) ของกองพลทหารราบที่ 2 ที่ฐานทัพ-ฐานทัพอากาศร่วม Lewis-McChord เพื่อลดจำนวนกำลังพลลงหลังจากสหรัฐลดภารกิจในอัฟกานิสฐาน

3. รถทั้ง 37 คันที่จะจัดลงกองพลทหารราบที่ 11 ซึ่งจะปรับเป็นกองพลทหารราบเบานั้น จะลงในอัตราใด

4. TAF เห็นว่า การจัดหานี้น่าจะเป็นการยืนยันอีกครั้งว่า การที่สหรัฐอเมริกาไม่ขายอาวุธให้ไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่เป็นความจริงครับ