ThaiArmedForce

Thailand's leading military information and community website

Category: กองทัพอากาศ

50 Posts

กองทัพต่างชาติ, กองทัพบก, กองทัพสหรัฐ, กองทัพอากาศ, กองทัพเรือ, กองบัญชาการกองทัพไทย, การจัดหาอาวุธ, ข่าวต่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ประเทศไทย, สถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค, เอเชียแปซิฟิก, TAF Editorial, Today

เอกสารยุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวเผยยุทธศาสตร์ต่อไทย อาเซียน แปซิฟิก และการต้านจีน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กองทัพบก, กองทัพอากาศ, กองทัพเรือ, การจัดหาอาวุธ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, เทคโนโลยีทางทหาร, Today

สรุป การซื้ออาวุธ-รับมอบอาวุธ ในปีงบประมาณ 2563

กองทัพอากาศ, การฝึกของกองทัพอากาศ, การฝึกร่วม/ผสม, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, Today

“ระเบิดพี่มันแพง ของมันแรงเลยต้องทิ้งให้ตรงๆ !” โดนทุกเป้า เข้าทุกดอก กับการสาธิตการใช้อาวุธจริงของทอ.