TAF Editorial วิพากษ์ข้อเสนอของพิธา ยุบรวม สป.-บก.ทท. ลดกำลังพล ทบ.

ส.ส. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและการบริหารกองทัพ ซึ่ง TAF เห็นว่ามีความน่าสนใจที่จะนำมาถกเถียงกันครับ

กอ.รมน.ยกทีมร่วมจับขนมอาลัว?!? – คำถามถึงขอบเขตหน้าที่ของ กอ.รมน.

กรณีขนมอาลัวรูปพระเครื่อง ที่สำนักงานพุทธศาสนาออกมาบอกว่าไม่เหมาะสม (แต่ก็ไม่รู้หรือไม่บอกว่าผิดกฎหมายข้อไหน) นั้น วันนี้สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเจ้าของไอเดีย ซึ่งไม่พบเจ้าของบ้าน และบอกว่าเป็นการนำความเชื่อมาทำมาหากิน ไม่เหมาะสม ขอให้หยุดการกระทำ อันนี้ฟังดูไม่เข้าท่า และเอาจริง ๆ ไม่ผิดกฎหมายด้วย เพราะสำนักพุทธก็เอาแต่บอกว่าไม่เหมาะสม แต่ไม่สามารถชี้ได้ว่าผิดกฎหมายข้อไหน ซึ่งถ้าแค่ตัวเองเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้น ไม่สามารถถือเป็นสิทธิ์ในการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นให้หยุดการกระทำใด ๆ แบบในกรณีนี้คือการทำขนมอาลัวได้ แต่ไม่ใช่ประเด็นของ TAF ในวันนี้ครับ เพราะประเด็นคือ ในการลงพื้นที่นี้มีเจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือ กอ.รมน.ลงพื้นที่ด้วย