ThaiArmedForce

Thailand's leading military information and community website

หมวดหมู่: การฝึกร่วม/ผสม

8 Posts

กองทัพต่างชาติ, กองทัพบก, กองทัพสหรัฐ, การฝึกของกองทัพบก, การฝึกร่วม/ผสม, ข่าวต่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Today

สิบสัปดาห์ในประเทศไทย: กำลังพลกรีนเบเรต์คือทหารสหรัฐนายแรกที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจู่โจม กองทัพบกไทย

กองทัพอากาศ, การฝึกของกองทัพอากาศ, การฝึกร่วม/ผสม, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, Today

“ระเบิดพี่มันแพง ของมันแรงเลยต้องทิ้งให้ตรงๆ !” โดนทุกเป้า เข้าทุกดอก กับการสาธิตการใช้อาวุธจริงของทอ.