TAF On Tour #4 – ตามกองกำลังสุรสีห์ (ทั้งคนทั้งล่อ) ลาดตระเวนชายแดนไทยเมียนมาร์

TAF ตามไปลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ถึงฐานปฏิบัติการที่แนวชายแดนและแนวพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศ ร่วมลาดตระเวนกับชุดเฉพาะกิจทหาร ทหารพราน และตชด. เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนและขนยาเสพติด ชมการสาธิตการทำงานของกองกำลังสุรสีห์ตามแผนการป้องกันประเทศตามแนวชายแดน รวมถึงดูล่อตัวไม่เล็กไม่ใหญ่แบกของให้พี่ทหาร ตามมาชมกันเลยครับ