ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้ปืนป้องกันตัวอย่างไร ให้ปลอดภัยต่อชีวิต

จากกรณีที่เจ้าของร้านทองที่ถูกโจรบุกปล้นร้านและเกิดการยิงต่อสู้กันจนทำให้ลูกค้าถูกลูกหลงเสียชีวิตไป 1 คน ซึ่งภายหลังพบว่ากลายเป็นการเสียชีวิตจากการยิงผิดตัวของเจ้าของร้าน จึงเกิดคำถามว่า ในกรณีที่ชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ เราจะมีเทคนิคอย่างไรในการใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเองและทรัพย์สินได้ วันนี้ TAF สนทนากับคุณพริสร์ สมุทรสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาวุธปืน บริษัท อุตสาหกรรมผลิตอาวุธ จำกัด (WMI) และเจ้าของช่อง Jimmy WeebShooter ใน YouTube เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการใช้ปืนเพื่อป้องกันตัว ซึ่งไม่ใช่แต่เจ้าของร้านทองเท่านั้น แต่ทุกคนที่มีปืนควรนำไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อตัวเราและผู้อื่น