ThaiArmedForce

Thailand's leading military information and community website

Category: สถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค

39 Posts

กองทัพต่างชาติ, กองทัพบก, กองทัพสหรัฐ, กองทัพอากาศ, กองทัพเรือ, กองบัญชาการกองทัพไทย, การจัดหาอาวุธ, ข่าวต่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ประเทศไทย, สถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค, เอเชียแปซิฟิก, TAF Editorial, Today

เอกสารยุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวเผยยุทธศาสตร์ต่อไทย อาเซียน แปซิฟิก และการต้านจีน

ASEAN, กองทัพอาเซียน, กองทัพเมียนมาร์, กองทัพเรือ, ประเทศไทย, สถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค, เทคโนโลยีทางทหาร, TAF Editorial

เมียนมาร์ไม่ได้ซื้อเรือดำน้ำมาใช้กับไทย แต่ไทยก็ควรปรับตัว

กองทัพต่างชาติ, กองทัพสแกนดิเนเวียร์, กองทัพอากาศ, ข่าวต่างประเทศ, ยุโรป, สถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค, เทคโนโลยีทางทหาร, Today

Saab ศึกษาการปรับปรุง #Gripen C/D รับสวีเดนเพิ่มงบประมาณกลาโหม-เปิดฝูงบิน Gripen อีกสองฝูง

ASEAN, กองทัพอาเซียน, กองทัพเมียนมาร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค, Today

NGO ต่างชาติเผย #กองทัพเมียนมาร์ ใช้บริษัทบังหน้าซื้ออาวุธ-เครื่องบินตะวันตก ซึ่งอาจเป็น AC-295 Gunship