ความรู้เน้น ๆ: พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลฯ คืออะไร

พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลฯ หรือชื่อเต็มคือ พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของ #กองทัพบก #กองทัพไทย #กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของ #หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็น #ส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 ออกมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

31 ก.ค. วันผู้พิทักษ์ป่าโลก

31 ก.ค. ที่ผ่านมา เป็น #วันผู้พิทักษ์ป่าโลก เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่า และรำลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ครับ