ThaiArmedForce

Thailand's leading military information and community website

หมวดหมู่: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

35 Posts

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กองทัพบก, กองทัพอากาศ, กองทัพเรือ, การจัดหาอาวุธ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, เทคโนโลยีทางทหาร, Today

สรุป การซื้ออาวุธ-รับมอบอาวุธ ในปีงบประมาณ 2563

กองทัพอากาศ, การฝึกของกองทัพอากาศ, การฝึกร่วม/ผสม, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, Today

“ระเบิดพี่มันแพง ของมันแรงเลยต้องทิ้งให้ตรงๆ !” โดนทุกเป้า เข้าทุกดอก กับการสาธิตการใช้อาวุธจริงของทอ.