Home

DS2022: MARCUS-B ของ #กองทัพเรือ ชูจุดเด่นเป็นโดรนไทย 100% มีเป้าหมายผลิตเข้าประจำการจริง

MARCUS-B เป็นโครงการพัฒนาอากาศยานไร้นักบินขึ้นลงทางดิ่ง…

UNGA ผ่านมติเรียกร้องให้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม วิจารณ์รัสเซียสร้างสถานการณ์เลวร้าย ไทยโหวตหนุน คนค้าน 5 ชาติเดิม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาต…

กำลังโหลด…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.