TAF Editorial – กรมสารบรรณทหาร กับกรณีของ Moderna ฟรี บทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับข้าราชการไทย

ในที่สุด #กองบัญชาการกองทัพไทย ก็ออกมายอมรับว่าเอกสารของ #กรมสารบรรณทหาร ที่เขียนไปขอฉีด Moderna ฟรีกับสภากาชาดนั้นเป็นเอกสารจริง โดยอ้างว่ากรมสารบรรณทหารทำผิดขั้นตอน และจะลงโทษพันเอกผู้อำนวยการกองพิธีการ ข้อหาทำหนังสือออกไปผิดระเบียบโดยไม่ผ่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด