TAF ชวนวิเคราะห์สถานการณ์ในพม่า เรื่องนี้จะจบลงตรงไหน

TAF ได้จัดการเสวนาใน Clubhouse ของเราที่ @thaiarmedforce ในหัวข้อ วิเคราะห์สถานการณ์ในพม่า เรื่องนี้จะจบลงตรงไหน โดยได้รับเกียรติจากหลายท่านที่เช่นเพจ โลกและความมั่นคง - Bear Forum for Security Studies เพจ โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure นาวาตรีบดินทร์ สันทัด ดุษฎีบัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ที่ทำงานดุษฎีนิพนธ์ด้านความมั่นคงในอาเซียน และหัวหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ สกว. และคุณเหมย Nang Kham Suang จากเพจ สาวพม่านัยน์ตาแปลก:Myanmarese มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองกันทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาร์ตามมุมมองของชาวเมียนมาร์จริง ๆ และข้อมูลของกองทัพเมียนมาร์ รวมถึงมุมมองของสถานการณ์จากฝั่งไทย โดยมีคุณโย Skyman และคุณเดียร์ ม็อตของ TAF ใน Clubhouse ร่วมกันถามดำเนินรายการครับ (และขอบคุณคุณว่านน้ำที่สนับสนุนและช่วยแนะนำ Speaker ด้วยครับ)