ธ ทรงเป็นฉัตรชัยในยามศึก พระอัจฉริยภาพด้านการทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปร…

TAF Special #6 – Landing Exercise In CARAT 2009 | การฝึกยกพลขึ้นบกในคารัต 2009

CARAT 2009 เป็นการฝึกที่เหมือนจะถูกลืมครับ หลายคนได้ยิน…

พระแสงสำคัญเครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระแสงสำคัญเครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระรา…