ผลกระทบของ COVID-19 ต่องบประมาณกลาโหมของไทย

TAF ประเมินว่างบประมาณกลาโหมของไทยจะยังลดลงอย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1 - 2 ปี ยกเว้นว่าถ้าการฉีดและการกระจายวัคซีนประสบความสำเร็จและเปิดประเทศได้อย่างเร็วที่สุดในไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเริ่มหยุดการถดถอย

ส่องงบประมาณปี 65 หลังผ่านครม. งบซื้ออาวุธลดอีก 6 พันกว่าล้าน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมั…

ใกล้ปิดฤดูกาลขึ้นโครงการของบปี 65 ถึงเวลาแล้วที่ต้องชี้แจง #เรือดำน้ำ

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานราชการกำลังทำเรื่องเสนองบประมาณเพื่อของบประมาณปี 2565 ครับ ดังนั้นสำหรับในกรณีของ #กองทัพเรือ นี่คือช่วงเวลาที่ต้องเสนอโครงการจัดหาเรือดำน้ำ S26T จากจีนลำที่ 2 และ 3 อีกครั้งให้กับรัฐบาล เราจึงอยากกลับมาพูดเรื่องเรือดำน้ำอีกครั้ง