ThaiArmedForce

Thailand's leading military information and community website

ป้ายกำกับ: ซื้ออาวุธ

14 Posts

กองทัพบก, กองทัพอากาศ, กองทัพเรือ, กองบัญชาการกองทัพไทย, การจัดหาอาวุธ, สำนักปลัดกลาโหม, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, Today

หน่วยงานในกลาโหม ลงนามร่วมสั่งซื้อ-สั่งจ้างอาวุธที่กลาโหมผลิตเอง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กองทัพบก, กองทัพอากาศ, กองทัพเรือ, การจัดหาอาวุธ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, เทคโนโลยีทางทหาร, Today

สรุป การซื้ออาวุธ-รับมอบอาวุธ ในปีงบประมาณ 2563

ASEAN, กองทัพอาเซียน, กองทัพเมียนมาร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค, Today

NGO ต่างชาติเผย #กองทัพเมียนมาร์ ใช้บริษัทบังหน้าซื้ออาวุธ-เครื่องบินตะวันตก ซึ่งอาจเป็น AC-295 Gunship